Algemeen

Voorstel verplichte rookmelders unaniem goedgekeurd

“Een rookmelder kan je leven redden! Bijna 90% van alle brandslachtoffers sterven ’s nachts en 2/3 sterft in zijn eigen slaapkamer door verstikking tussen 24 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Je wordt niet wakker van de rook of brandgeur, integendeel wie slaapt ruikt niets. Door de rook en het gas val je nog in een diepere slaap. Door de brand komt er CO (koolmonoxide) en andere gassen vrij waardoor je finaal bewusteloos geraakt. Bij een brand heb je gemiddeld 3 minuten de tijd om je huis te verlaten. Er mag dus géén tijd verloren gaan. Je hebt er alle belang bij dat je héél snel gewaarschuwd wordt zodat je kan vluchten en snel de hulpdiensten kan verwittigen.”

Een rookmelder is hét enige echte waarschuwingsmiddel dat u kan helpen. Kortom een rookmelder is zoals een wekker! Het is een vrij klein toestel dat aan het plafond wordt bevestigd en dat alarm slaat bij brand door een heel krachtig geluidsignaal. Je wordt dus gewekt door het geluidsignaal van een rookmelder en niet door de rook, zoals vele mensen denken.

Een rookmelder heeft dus wel degelijk nut in een particuliere woning. België is een van de Europese landen met het grootste aantal slachtoffers van brand. Een rookmelder is dus helemaal geen overbodige luxe. Vooral in de Scandinavische landen is de rookmelder ingeburgerd; in Noorwegen heeft 98% van de woningen minstens één rookmelders, in Zweden 88% en in Finland 66%. Na Wallonië en Brussel krijgt Vlaanderen nu ook zijn eigen wetgeving.

Veerle HEEREN (zie foto), Vlaams Volksvertegenwoordiger, kreeg een meerderheid van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers vandaag achter haar voorstel waarbij:

1. bij alle nieuwbouwwoningen of te renoveren woningen een stedenbouwkundige vergunning nodig is, de verplichting wordt ingevoerd om de woningen permanent uit te rusten met een rookmelder.

2. bij aanvraag van een renovatiepremie of een verbeterings- of aanpassingspremie voor een woning de aankoop van een rookmelder én CO-melder wordt gesubsidieerd, op basis van aankoop en plaatsing van de rook- én CO-melder.

3. alle Vlaamse gemeenten, die erom verzoeken, rookmelders ter beschikking kunnen krijgen van de Vlaamse overheid, om deze in de woningen op hun grondgebeid te laten plaatsen in het kader van de ontwikkeling van een brandpreventiebeleid.

Voor Veerle HEEREN is de rookmelder “een efficiënt hulpmiddel, eenvoudig en snel te plaatsen, niet duur, maken we het wettelijk verplicht met steun van de Vlaamse overheid”. HEEREN kiest uitdrukkelijk voor optische rookmelders die uitgerust zijn met een lithium batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar. Op die manier kan met een minimale financiële inspanning een maximaal haalbaar brandpreventiebeleid vanuit Vlaanderen gevoerd worden. Voorkomen blijft beter dan genezen. Indien een rookmelder het leven van een kind of volwassene kan redden is dit de béste investering die er is. De www.vzw-pinocchio-asbl.be/nl/ bewijst elke dag hoe belangrijk het is verbrande kinderen te helpen. Hoe meer leed we kunnen voorkomen door de invoering van een rookmelder, hoe beter!

Ook interessant


Build for Life