Voor elk probleem een oplossing in Beton

  BE   12 september 2018 Bron: Febelcem
Voor elk probleem een oplossing in Beton
Waterondoorlatend dolomietpad
Vorige week verschenen in de Vlaamse pers verschillende artikels waarin gemeld werd dat Vlaanderen bijna vijf miljoen euro uittrekt voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ligt aan de basis van dit initiatief. Zij is vertrokken van de vaststelling dat veertien procent van Vlaanderen vandaag verhard is. "Regen verdwijnt nu vaak meteen in de riolering in plaats van in de grond", legt zij uit. "Gevolg hiervan is dat we bij hevige regens vaak kampen met wateroverlast omdat onze rioleringen de hoeveelheid aan water niet kunnen slikken. Daarbij komt ook nog eens dat beton en asfalt de hitte vasthouden, waardoor het 's avonds minder snel afkoelt."

Met de nieuwe maatregel wil de minister dit voorkomen. Niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook scholen die hun speelplaats ontharden, kunnen in aanmerking komen. Per project is er maximum 250.000 euro te verkrijgen.

Helaas is die informatie niet volledig en ook niet helemaal correct.

Voor een goed waterbeheer is het inderdaad ideaal wanneer het hemelwater ter plaatse kan infiltreren. Een terrein na opbraak is echter niet noodzakelijk waterdoorlatend. De bovenste laag kan te hard verdicht zijn of ongebonden materialen, zoals dolomiet, kunnen toch een waterondoorlatend oppervlak vormen. Bovendien zijn vele grondtypes in Vlaanderen slecht of niet waterdoorlatend: zandgronden vormen geen probleem, leem- of kleigronden dan weer wel. Uiteraard speelt ook de natuurlijke grondwaterstand een rol.

Beton hoeft geen deel uit te maken van het probleem, het is eerder een deel van de oplossing. Al 20 jaar zijn op de Belgische markt waterdoorlatende betonverhardingen beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betonstraatstenen met een poreuze structuur, stenen met verbrede voegen of kleinschalige elementen met drainageopeningen. Met een correct ontworpen opbouw kan het hemelwater gebufferd worden en vervolgens infiltreren naargelang de capaciteit van de ondergrond. Hierdoor wordt overlast effectief vermeden en de grondwaterstand op peil gehouden terwijl men blijft genieten van het comfort van een verharding. De esthetische elementen laten daarenboven toe meer groen in de (publieke) ruimte te integreren.

Bestrating in betonstraatstenen met verbrede voegen
Bestrating in betonstraatstenen met verbrede voegen

De voorbije jaren is ook ter plaatse gestort drainerend beton in opmars. Ook dit type betonoppervlak is in staat om de hevigste regenbuien op te nemen en is geschikt voor alle toepassingen van voetgangers, fiets- en beperkt autoverkeer.

Verhardingen in drainerend beton kunnen de hevigste regenbuien opnemen
Verhardingen in drainerend beton kunnen de hevigste regenbuien opnemen

In tegenstelling tot wat het artikel aangeeft, zullen betonoppervlakken het effect van de stedelijke opwarming tegengaan in plaats van het te veroorzaken. Lichtgekleurde oppervlakken weerkaatsen immers het invallende zonlicht, wat niet alleen de temperatuur aan het oppervlak vermindert maar ook een vertragend effect heeft op de globale opwarming. Deze strategie van “cool pavements” wordt overigens onderschreven door de Europese Commissie, DG Environment alsook door het Environmental Protection Agency in de U.S.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo