Verlichting

Vlaamse gewestwegen krijgen LED-verlichting

Vlaamse gewestwegen krijgen LED-verlichting
In haar relancebudget van 885 miljoen euro gebruikt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 90 miljoen euro voor het ombouwen naar LED-verlichting op onze gewestwegen. “Door nu versneld ongeveer 90 miljoen euro toe te wijzen aan de groep GW2LED voor de verledding van onze wegverlichting op gewestwegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zet ik niet enkel in op verduurzaming, maar geef ik ook een boost aan onze Vlaamse economie”, zegt minister Peeters. “Het is onze ambitie om tegen eind 2024 alle verlichting in het beheer van AWV langs gewestwegen om te bouwen. Op die manier zorgen we voor een reductie in het energieverbruik van deze openbare verlichting van 35% tegen 2030, een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan.”

De Vlaamse regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Vlaams minister Peeters zet ongeveer 90 miljoen euro van de relancemiddelen in om alle openbare verlichting langs gewestwegen ten laatste tegen 2030 om te bouwen naar LED-verlichting. Dit maakt deel uit van één van de vier grote werven van minister Peeters: duurzaamheid. Tegelijkertijd geeft de verledding uiting aan het Regeerakkoord 2019-2014 die de verledding van alle openbare verlichting tegen 2030 voorziet.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We zullen jaarlijks tussen de 6.800 en 9.700 ton CO2 uitstoot besparen en realiseren zo een reductie van 7 à 10% van het totale energieverbruik van de Vlaamse Overheid. De klimaatuitdagingen zijn gekend. Binnen de ‘werf duurzaamheid’ van de Vlaamse relancemiddelen zet ik naast de ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen ook in op de vergroening van de vloot van VVM De Lijn (93 miljoen euro). Daarnaast zet ik in op laadinfrastructuur (30 miljoen euro) en worden de bruggen over het Albertkanaal versneld verhoogd (96 miljoen euro). We stimuleren en faciliteren het transport over het water door het aanleggen van extra kaaimuren (20 miljoen euro). We zorgen dat de binnenvaart ten alle tijden mogelijk blijft ook bij droogte en investeren daarom in heel wat extra pompen, zoals voorzien in de Blue-deal (35 miljoen euro).”

De GW2LED , die een samenstelling is van diverse nv’s ( VSE, Yvan Paque, Trafiroad en Fabricom) brengt de expertise en know how samen in een tijdelijke maatschappij en zal de LED-verlichting uitrollen. De volgende timing wordt gehanteerd:

  • opstart studies en inspecties in de field: begin september 2021
  • eerste reeks studies aanleveren tegen begin oktober 2021
  • eerste bestelling verlichtingstoestellen (8 weken levertermijn): begin november 2021 eerste installatie LED : begin januari 2022

Ook interessant