Vlaamse bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal

  BE   13 december 2019 Bron: Confederatie Bouw
Vlaamse bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal
De Europese Green Deal die gisteren voorgesteld werd door Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Commissaris Frans Timmermans, is heel ambitieus: Europa als eerste continent ter wereld klimaatneutraal tegen 2050! Ook voor de bouwsector is een belangrijke rol weggelegd.

“We weten al lang dat de bouw een belangrijke rol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen.” zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Wij pleiten al langer voor het verhogen van het renovatietempo van het bestaande gebouwenpatrimonium.

We streven naar het energiezuinig maken van een woning binnen de 5 jaar na verkoop. Renovatie van een woning is trouwens één ding, met de toepassing van slimme technieken en het opvolgen en regelen van je energieverbruik in je huis via je smartphone, kan je ook veel energie besparen en dus je CO2-uitstoot beperken.”

De Vlaamse overheid kan hierin een voortrekkersrol spelen door het bouwen van nieuwe energie-efficiënte overheidsgebouwen maar ook door deze technieken toe te passen in het onderhoud van haar bestaande gebouwen.

Ook op het gebied van circulaire economie speelt de bouwsector een belangrijke rol. In Vlaanderen wordt 95% van de uitgegraven bodem bij bouwwerkzaamheden hergebruikt. De kwaliteit en traceerbaarheid van deze uitgegraven bodem wordt opgevolgd door erkende bodembeheerorganisaties op basis van de Vlaamse grondverzetregeling.

Van het bouwpuin bij sloop- en renovatiewerken wordt meer dan 90% hergebruikt. De kwaliteit en traceerbaarheid van deze materiaalstroom wordt opgevolgd door Tracimat, als erkende sloopbeheerorganisatie waardoor de consument vertrouwen kan hebben in deze materialen.

Door het hergebruik van deze materialen moeten er dus veel minder primaire materialen zoals zand, grind en cement geproduceerd worden. Momenteel bedraagt de totale productie van primaire grondstoffen in Vlaanderen ong. 40 miljoen ton. Zonder de hoge recyclagegraad van het bouw- en sloopafval dat jaarlijks in Vlaanderen vrijkomt (15 miloen ton), zou deze productie dus nog een stuk hoger liggen. Hierdoor wordt dan ook een belangrijke CO²-winst gerealiseerd.

Circulair bouwen gaat echter verder dan enkel het hergebruiken van gebouwen. Vanaf het ontwerp- en bouwproces moet dit gedachtengoed in rekening gebracht worden, zodat een woning gemakkelijk kan aangepast worden aan de noden van de gebruiker.

Het verhogen van de biodiversiteit is een andere doelstelling uit de Green Deal. Ook hier heeft de bouwsector een rol te spelen: de natuur tot in de stad brengen met groene parken, groene gevels en groene daken, opnieuw ruimte geven aan water in de stad door het openleggen van rivieren. In de huidige stadsvernieuwingsprojecten is dit groenblauw aspect niet meer weg te denken.

Bij de stadsvernieuwingsprojecten kan Vlaanderen ook volop inzetten op hernieuwbare energie, door het realiseren van “Local Energy Communities”, eilandjes binnen de stad die voor hun energie- en elektriciteitsverbruik niet meer afhankelijk zijn van het net.

Je kan er dus niet omheen, de bouwsector speelt een belangrijke rol in het klimaatverhaal. De komende jaren staat er heel wat te gebeuren. “De jongeren die een rol willen spelen, zijn zeker welkom in de bouwsector om hun bijdrage te leveren!

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo