Algemeen

Vijfde energiecongres in teken van innovatie

Op dinsdag 19 maart organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) haar vijfde energiecongres. De klemtoon ligt op innovatie en meer in het bijzonder op de kostenefficiënte omgang met nieuwe technieken en materialen.
Na een plenaire zitting vanaf 15 uur met onder meer een situering van het Vlaamse gebouwenpatrimonium in vergelijking met de rest van Europa volgen vijf parallelle workshop die de verschillende bouwmarkten afdekken. Deze workshops gaan dieper in op de renovatie van woningen, van appartementsgebouwen en van niet-woongebouwen en op de oprichting van nieuwe woningen en van niet-woongebouwen.

In elke workshop worden een aantal inspirerende voorbeeldprojecten toegelicht. Naast louter technische elementen komen ook economische en juridische aspecten aan bod, zoals onder meer financiering en kostenoptimalisatie, kwaliteitsborging en het gebruik van prestatie- in plaats van middelenbestekken. De sprekers zijn deskundigen van het WTCB, het Passiefhuisplatform, hogescholen, bouwbedrijven en studiebureaus.

In een tweede plenaire zitting worden de besluiten van de vijf workshops overlopen, wordt nagegaan welke lessen we uit de bouw van 300 passiefwoningen kunnen leren en licht Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap, het toekomstig energiebeleid in Vlaanderen toe.

Het vijfde Energiecongres vindt plaats in Technopolis te Mechelen. Het onthaal van de deelnemers start vanaf 14.30 uur en de afsluitende drink is om 19 uur gepland. De deelnameprijs (exclusief BTW) bedraagt 45 euro voor leden van de Confederatie Bouw.

Meer weten: Klik op deze link
Build for Life