Ventilatie gekoppeld aan verwarming

21 juni 2002 Bron: cobouw
Een luchttechnische verbinding tussen een warmtegenerator en een ventilatie-inrichting lijkt diverse voordelen te bieden, waaronder een rendementsverbetering. Onderwerp is een verdeelsysteem voor een gasaangedreven warmtegenerator en een ventilatie-inrichting. Een systeem ontworpen voor toepassing in een woning. Met een luchtvolume-afhankelijke koppeling tussen het beide onderdelen.

De ventilatie-inrichting zuigt buitenlucht aan en geeft deze verse lucht af aan de woning. Daarnaast zuigt hij binnenshuis lucht aan en voert dit verontreinigde mengsel naar buiten af. Een deel van de uit de woning afgezogen lucht gaat als verbrandingslucht naar de gasaangedreven warmtegenerator. Met als gevolg een rendementsverbetering van de generator.

Het octrooi beschrijft in ieder geval twee mogelijke uitvoeringsvormen. In de eenvoudigste uitvoering gaan de uitlaatgassen van de generator naar buiten via een buis die loopt binnen de afvoerbuis van de ventilatie-inrichting. Pas buiten de buis vermengen de gassen zich met elkaar en de buitenlucht. In een complexere uitvoering mondt de generatoruitlaatgasbuis in de vorm van een injector uit in de afvoerbuis van de ventilatie-inrichting. De injector zorgt voor de vermenging van de twee gasmengsels voor ze in de buitenlucht komen. Daarnaast krijgt de generator behalve afvoerlucht ook verse buitenlucht toegevoerd, en wel via een buis met terugslagklep.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo