Algemeen

VMZINC helpt 1.000.000 bomen planten

Voor VMZINC, marktleider in zinken goten, dak- en gevelbekleding, beperkt het begrip duurzaamheid zich niet louter tot haar producten. De Umicore Building Products-divisie wil ook daarnaast haar steentje bijdragen tot een mens- en milieuvriendelijke wereld. Precies daarom plant VMZINC in het kader van de '1.000.000 bomen Voor Vlaanderen’-campagne, en in nauwe samenwerking met de ‘Vereniging voor Bos in Vlaanderen’, ‘Het Agentschap voor Natuur en Bos’ en de lokale overheden, 2,5 ha bos aan in Gooik. De officiële opening van het VMZINC-bos vindt plaats op 27 maart. Vanaf dan is de gemeente die zichzelf ‘de Parel van het Pajottenland’ noemt dus nóg groener en... nóg socialer. Want het bos zal ook als heus speelbos dienst doen.

Bomen, een duurzame investering

Duurzaamheid is voor VMZINC meer dan een mooi modewoord of een verzameling symbolische daden. Onder impuls van de interne milieuwerkgroep heeft VMZINC besloten 2,5 ha bomen aan te planten in het kader van de '1.000.000 bomen Voor Vlaanderen'-campagne (www.1miljoenbomen.be). En omdat duurzaamheid enkel zin heeft als ook onze kinderen en kleinkinderen er iets aan hebben - niet alleen later maar ook nu – zal de gemeente Gooik een groot deel van het VMZINC-bos als speelbos kunnen benutten onder de naam 'Het Perenbos’. Met dank aan eigenaar Hugo Thienpont die hiervoor zijn terrein beschikbaar stelt.

Zink, een duurzaam product

VMZINC maakt zich zorgen om de klimaatsverandering en weet dat de bouwsector een substantiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de ecologische voetafdruk van bedrijven in het algemeen en van de uitstoot van broeikasgassen in het bijzonder. Daarom kiest VMZINC ervoor zich te onderscheiden als bedrijf dat uitblinkt in duurzaam bouwen.

Gewalst zink heeft een levensduur van 50 à 150 jaar. Bovendien wordt van het zink dat men bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden recupereert 95% gerecycleerd en opnieuw gebruikt voor diverse toepassingen (bv. bij de productie van een messing en in metaalgieterijen). Met een energieverbruik van 14,7 MJ en een uitstoot van 0,65 kg CO2-equivalent voor de gehele levenscyclus (recyclage inbegrepen) van 1 kg materiaal, heeft gewalst zink dus uitstekende energie-eigenschappen voor het duurzaam bouwen.

Ook als men bijvoorbeeld een gevel met zink bekleedt, dan is die volkomen waterdicht, bestand tegen de grillen van de natuur. Zink heeft namelijk de eigenschap ‘zichzelf te beschermen’ als het wordt blootgesteld aan de hoofdbestanddelen van de atmosfeer. Als gewalst zink in contact komt met de zuurstof, het water en de CO2 uit de atmosfeer, ontstaat op het oppervlak van het zink een compact laagje dat nauwelijks oplost in regenwater. Deze natuurlijk gevormde beschermlaag zorgt ervoor dat de atmosferische elementen veel moeilijker kunnen doordringen tot het zink, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Bovendien hebben gewalst producten van VMZINC nauwelijks onderhoud nodig.

VMZINC, een duurzame onderneming

‘Wil je de wereld veranderen, begin dan eerst bij jezelf’, denkt men bij VMZINC. De interne milieu-werkgroep streeft er op dagdagelijkse basis naar de ecologische voetafdruk van het volledige bedrijf zo gevoelig mogelijk te verminderen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de eco-vriendelijke wagens, duurzame leveringen (werken met bedrijven in de buurt van het bedrijf), carpoolen en zoeken naar nieuwe verpakkingsmogelijkheden. We spreken hier van een ware bedrijfsspirit: er worden zelfs e-positief rijlessen aangeboden, sorteren is een absolute must en printen gebeurt op FSC-papier, afkomstig uit duurzaam beheerd bossen.

Mensen, een duurzame relatie

VMZINC wil de duurzame spirit die in het bedrijf heerst, ook naar andere mensen uitdragen. Vandaar dat het VMZINC-bos ook als speelbos zal fungeren. Want zichzelf bekommeren om de toekomst van het milieu is een lange-termijn-visie die moet worden aangevuld met ecologische resultaten op korte termijn. En met een sociale component. Ook nu reeds moeten gepensioneerden, ouders en kinderen al van investeringen in de toekomst kunnen genieten. Inwoners en bezoekers van Gooik kunnen dat vanaf 27 maart 2011 vast en zeker in het nieuwe VMZINC-bos annex speelbos.
Build for Life