Duurzaam Bouwen

Studienamiddag Natuurinclusief Bouwen

Studienamiddag Natuurinclusief Bouwen
De Vlaamse Confederatie Bouw organiseert op 20 mei 2022 deze studienamiddag in samenwerking met Triple Living. Centraal staat een rondleiding door de wijk Antwerpen Nieuw Zuid. Je krijgt in de praktijk te zien hoe onze woonruimte klimaatrobuust kan worden ingericht. Tijdens een 2 uur durende wandeling door de wijk, komen verschillende sprekers aan bod: ontwikkelaar Triple Living geeft uitleg over de historiek en het masterplan van de wijkontwikkeling. Bureau Bas Smets geeft uitleg over de blauwgroene ingrepen in de site. Met Avant Garden wordt een bezoek gebracht aan de daktuinen van het Palazzo Verde van Stefano Boeri en samen met Stad Antwerpen staat een bezoek gepland aan de werf van Park Dok Zuid, de nieuwe bestemming van de Gedempte Zuiderdokken. Programma en inschrijven.

De klimaatverandering stelt onze maatschappij tot enorme uitdagingen. Lange periodes van droogte, dalende grondwaterstanden, steeds vaker voorkomende hittegolven en hevige regenbuien met overstromingen. Tegelijkertijd is er door de bevolkingsgroei nood aan de versterking van woongebieden en aan verdere verdichting. De afgelopen jaren toonde de Coronacrisis aan dat die verdichting kwaliteitsvol dient te gebeuren met voldoende kwalitatieve groene ruimte voor de burger. Groene ruimte die ook als leefgebied en netwerk noodzakelijk is voor de biodiversiteit, die door de klimaatverandering onder druk komt te staan. Deze studienamiddag focust op die uitdaging.

Ook interessant