Duurzaam Bouwen

Studiedag Warmtewende voor de industrie op 20 oktober

Studiedag Warmtewende voor de industrie op 20 oktober
De aanscherping van de Europese doelstellingen en de economische situatie ten gevolge van de hoge gasprijzen brengen de omslag naar duurzame warmte in de industrie in een stroomversnelling. Warmtenetwerk Vlaanderen, Energik en Flux50 organiseren daarom op 20 oktober in het KAVA Congrescentrum in Antwerpen een studiedag over dit 'hot topic' met een overzicht van de laatste innovaties, recente projecten en beleidsevoluties.

Voor de benutting van restwarmte via warmtenetten zijn er nog heel wat lessen te trekken uit lopende projecten. Het gebruik van warmte/koude als flexibele energiebron en slimme sturingen die elektrificatie en warmte koppelen zijn hiervan een voorbeeld. Tegelijk vinden innovaties in bv. concentrated solar power, ORC, warmtepompen en opslag hun weg naar de markt. Op dit evenement krijgt u een update van deze "warmtewende" voor de industrie vanuit concrete projecten in Vlaanderen.

Energik gaat op zoek naar Energy Manager of the Year.

Energik wil, in samenwerking met Howest Hogeschool en AP Hogeschool, alle aandacht vestigen op de toekomstige professionals binnen de domeinen energie en klimaat.

Tijdens een slotshow aansluitend op “warmtewende voor de industrie” zullen de winnaars van de bachelor-proefschriften gelauwerd worden.

Bedrijven en hun energiemanagers zullen in de spotlight worden gezet voor hun gerealiseerde projecten die bijgedragen hebben tot:
  • een verhoogde energie-efficiëntie en klimaatdoestellingen
  • het energie transitietraject

LOCATIE

KAVA CONGRES CENTRUM
Consciencestraat 41
2018 Antwerpen

INSCHRIJVEN

U kan inschrijven via dit formulier. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

DEELNAMEPRIJS

  • Gratis voor leden van Flux50
  • 75 euro voor leden van Energik en ODE
  • 125 euro voor niet-leden.
Prijzen zijn exclusief BTW.