Nieuwbouw

Start bouw administratief centrum Brucity bezegeld met handtekening

De samenwerking van de stad Brussel met de maatschappij AG Real Estate voor de bouw van het nieuwe administratieve centrum was al concreet dankzij de goedkeuring van de gemeenteraad op 25 april enkele maanden geleden, maar werd begin deze week bezegeld met de officiële toewijzing van het dossier. Burgemeester van Brussel Yvan Mayeur en CEO van AG Real Estate Serge Fautré ondertekenden de documenten plechtig in het stadhuis. Het gebouw krijgt de naam Brucity. Het ontwerp is van de hand van de architecten Atelier Bruno Albert, Archi+I en Pierre Lallemand. De locatie is de plaats waar momenteel Parking 58 ligt.

Vanaf januari volgend jaar beginnen daar de werken voor de bouw van het gloednieuwe administratieve centrum. Brucity heeft bovengronds een bruto oppervlakte van 37.200 m² (waarvan ongeveer 33.500 m² verhuurbare oppervlakte) verdeeld over 9 verdiepingen. Er komt een veertigtal onthaalloketten waar de burgers terechtkunnen en vanaf 2021 zullen 1.500 ambtenaren van de stad Brussel er hun intrek nemen.

De officiële toewijzing van het dossier aan AG Real Estate is goed nieuws net voor de zomervakantie. CEO van AG Real Estate Serge Fautré:

« AG Real Estate is verheugd en vereerd met dit prachtige project. Wij willen hiermee een modern en doeltreffend instrument ter beschikking stellen van de Stad Brussel dat tevens uitnodigend is voor de bevolking en aangenaam en praktisch tegelijk voor de ambtenaren.”

Ook Yvan Mayeur is opgetogen:
« Vandaag zetten wij onze handtekening onder een project dat ten gunste komt van alle Brusselaars: een administratief centrum waar de burgers goed onthaald worden en dat de ergonomie van de werknemers respecteert. Het nieuwe administratieve centrum beantwoordt aan wat de Stad Brussel vooropstelt : een goede ligging, toegankelijkheid, kwaliteitsmaterialen, aandacht voor ergonomie, transparant en duurzaam. »

De werken gaan begin volgend jaar van start. Eerst zal asbest verwijderd worden uit de gebouwen. In het najaar zullen de nodige afbraak- en saneringswerken gebeuren. Nadien volgen de grondwerken. Vanaf maart 2018 kan er dan gestart worden met de eigenlijke bouw van het administratieve centrum. Als alles goed gaat zullen de ambtenaren in 2021 verhuizen.

Start bouw nieuw administratief centrum Brucity bezegeld met handtekening

Ook interessant