Duurzaam Bouwen

Slimme technieken voor energie-neutrale gebouwen

Op donderdagnamiddag 26 maart organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw in Technopolis, Mechelen haar zevende energiecongres. De rode draad van het congres wordt gevormd door het steeds strenger wordende E-peil en de voorlopers op deze evolutie. Deze zevende editie legt de nadruk op vooruitstrevende technieken en op de wisselwerking tussen systemen die zowel comfortabel wonen als een optimaal E-peil mogelijk maakt. Het Energiecongres 2015 neemt een aantal slimme technieken onder de loep vanuit drie invalshoeken: Smart cities, zorgvoorzieningen en ten slotte residentiële nieuwbouw en renovatie.

Het congres besteedt veel aandacht aan de betaalbaarheid, de financieringsmethodes en de juridische aspecten. Ook de organisatiestructuren nodig om een energieneutraal bouwproject op de best mogelijk manier uit te voeren, komen aan bod.

Het Energiecongres is een forum voor alle belanghebbenden in de bouwsector in de ruime zin van het woord, van aannemers, architecten en studiebureaus over energiedeskundigen en beleidsmensen tot fabrikanten en distributeurs. Zij hebben elk hun eigen perspectief op de waarde van nieuwe materialen en systemen. Tijdens de netwerkmomenten kunnen de deelnemers een diverse groep van bouwprofessionals ontmoeten en kennis maken met de producten van de standhouders op het Energiecongres.

Ook interessant