Slimme steden

24 juli 2015 Bron: nai010 uitgevers
Het huidige stedenbouwdiscours is doordrongen van het smart city-concept. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieėn die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiėnter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van? In dit boek houden Maarten Hajer en Ton Dassen (Planbureau voor de Leefomgeving) een pleidooi voor een 'slimme stedenbouw', en bieden daarmee een tegenwicht tegen het kritiekloos omarmen van de smart city. De slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden - de grote variėteit aan in en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In 50 infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Dit boek roept op tot een 'mondiale-netwerkstedenbouw', waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen.

Bestel dit boek:Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo