Architectuur

Silt Middelkerke is geopend

Silt Middelkerke is geopend
Foto: © DELVA - Bouwteam Nautilus – Sebastiaan van Damme
Vrijdag 22 maart opende het landschappelijk icoon in Middelkerke: Silt. Zowel wervend als integer is het evenementengebouw in meerdere opzichten een aanwinst voor de Vlaamse kust. Met veel liefde voor zee en duin combineert de nieuwe blikvanger kustversterking, landschap, leefbaarheid en duurzaamheid. Het bijzondere ontwerp is gemaakt door DELVA en ZJA, in samenwerking met OZ en Bureau Bouwtechniek en een reeks aan deskundigen, die samen het Bouwteam Nautilus vormen.

Silt: een nieuw baken aan zee

De ontwerpers hebben het gebouw verankerd aan de plek door deze te integreren in een nieuw beleefbaar landschap, geïnspireerd door het voormalige eiland Testerep, gekenmerkt door duin (kustverdediging) en geul (welvaart). De samensmelting van het gebouw in een landschap zorgt ervoor dat kustversterking, leefbaarheid en duurzaamheid harmonieus opgaan in de bestaande kustlijn. In het hart van het landschap manifesteert de hoteltoren zich als een nieuw baken aan zee. Silt biedt tevens onderdak aan een casino, een restaurant, een multifunctionele evenementenruimte en een ondergrondse parkeergarage.

Steven Delva, oprichter en partner bij DELVA, en landschapschaparchitect: "Wolkenkrabbers, ook wel skyscrapers genoemd, bepalen de skyline van een moderne stad. Voor Silt heeft het ontwerpteam gezocht naar een 'landscraper': een nieuw en uniek liggend duinlandschap met programma erin. Het zo typische landschap zetten we in als middel om alle gestelde opgaven op een ogenschijnlijk vanzelfsprekende wijze te integreren. Het resulteert in een nieuw beleefbaar duinlandschap. Een landschap waar bewoners en bezoekers weer kunnen genieten van het uitzicht, de zee, de luchten en de duinen."


Een ondergrondse parkeergarage zorgt voor een autovrije zone, waardoor de openbare ruimte erboven vrij spel krijgt. Helmgras, duinkom en zandgeulen die uitkomen op het strand geven Middelkerke het zo typische landschap terug waar het naar verlangt. De beklimming naar de top van het nieuwe duin biedt adembenemende uitzichten en vormt op zichzelf een toeristische attractie.

Stevig verankerd op de plek

Om het project te verankeren in de ruimtelijke, sociale en economische kenmerken van de plek realiseerde het ontwerpteam een kwalitatief hoogwaardig integraal concept. Geen losstaand en naar binnengekeerd gebouw, maar een gebouw geïntegreerd in een landschap dat in alle opzichten een duurzame verbinding aangaat met zijn omgeving.

Reinald Top, partner-architect bij ZJA: "Het ontwerp herschrijft de historische relatie van de badplaats met de zee én voegt met een bescheiden hoteltoren met een relatief kleine footprint veel nieuwe openbare ruimte toe aan de plek. Tegelijkertijd is de hoteltoren ook een opvallend gebouw, met haar markante vorm en houten gevelstructuur. Zichtbaar langs de gehele historische kustlijn van het voormalige eiland Testerep, van Oostende tot aan Westende. Silt is ingetogen met een maximale impact. De katalysator voor een nieuw bruisend hart van Middelkerke."


Het hotel, verbonden aan het evenementengebouw, siert de kustlijn met zijn raadselachtige, sculpturale silhouet. Een ingetogen, markant gebouw met een open raster van gekromde balken van Accoya hout. Dat straalt niet alleen de verbinding met de omgeving maar ook duurzaamheid uit. Want ook dat staat even zo zeer als veiligheid, functionaliteit, esthetiek en economische waarde centraal in het ontwerp. Gestreefd is naar een optimale energievoorziening, afvalverwerking en productieprocessen.

Beschermd tegen zware stormvloeden

Silt kreeg een nieuwe zeewering die bestand is tegen een 1000-jarige storm. De zeewering zal standhouden tijdens extreem stormweer met uitzonderlijk hoge golven en waterstanden van meer dan 2 m boven het huidige hoogwaterpeil. Silt is nu de best beschermde plek langs onze Belgische kust.

Boven de lokale ambities uitstijgend

Silt straalt zowel kracht, soberheid als verfijning uit, met veel liefde voor zee en duin. Het is een project dat het karakter van de badplaats goed weerspiegelt. En dat de start kan betekenen van een vernieuwd centrum van Middelkerke, waar het aangenaam wonen en verblijven is.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, is bijzonder trots op de nieuwe bezienswaardigheid in zijn gemeente: "Je voelt meteen dat Silt ver boven lokale ambities uitstijgt. Of het nu gaat over innovatieve en esthetische kustverdediging of de ontwikkeling van een fantastische toeristische trekpleister, het wordt ongetwijfeld een onweerstaanbare publieksmagneet. Om nog maar te zwijgen van de prachtige architectuur die we cadeau doen aan onze strakke, rechtgetrokken kustlijn."


Bijzonder snelle bouwtijd

Het project is bijzonder snel gebouwd. In februari 2022 startte het bouwteam met het uitgraven van de immense bouwput. Slechts twee jaar later is het gebouw af. Dankzij de nauwe samenwerking en toewijding van alle betrokken partijen.

Guy De Meyer (projectverantwoordelijke van gedelegeerd bouwheer Debuild): "Vanaf de eerste spadesteek stonden alle neuzen in dezelfde richting. En dat is meermaals van goudwaarde gebleken. Zo vroegen de exploitanten tijdens het bouwproces een aantal nieuwe programma elementen aan. Dankzij een open en gestructureerde communicatie konden we vlot en eenduidig beslissingen nemen en zijn we erin geslaagd om het project ook mét de nieuwe elementen tijdig op te leveren. Dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. We hebben een uniek bouwproject aan de Belgische kust gerealiseerd, met dank aan de expertise, inzet en volharding van de aannemerscombinatie TM Furnibo-Democo, alle bouwpartners en het voltallige werfteam."


Opdrachtgever: De gemeente Middelkerke. Bouwteam Nautilus is een Nederlands-Belgische samenwerking tussen DELVA (landschapsarchitect) en ZJA (architect), in samenwerking met OZ en Bureau Bouwtechniek. Ontwikkelaar: Debuild. Adviseurs: COBE, VK Engineering, Beersnielsen, Witteveen+Bos, Plantec, MINT en Sertius
Aannemers: TM Furnibo-Democo.