Architectuur

Sawa, Rotterdams eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoog

Sawa, Rotterdams eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoog
In het hart van het Lloydkwartier wordt het eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoog in Rotterdam gerealiseerd. Mei architects and planners heeft opdracht gekregen van Nice Developers & Era Contour om dit appartementengebouw te ontwerpen. Exceptioneel aan Sawa is dat het gebouw volledig in CLT (cross laminated timber) wordt gebouwd. Bovendien is het gebouw onderscheidend door de royale groene terrassen, waarmee het gebouw de biodiversiteit van de wijk versterkt.

Bouwen in CLT

In het kader van de European Green Deal, UN Sustainable Development Goals en doelstellingen van de gemeente Rotterdam om de CO2 uitstoot terug te brengen, delen de opdrachtgever en architect de ambitie om het gebouw, inclusief de hoofddraagconstructie, volledig in CLT uit te voeren. Voordelen van bouwen in CLT zijn meerledig. Naast het feit dat hiermee CO2 wordt opgeslagen en uitstoot wordt teruggedrongen, zal de bouwtijd ten opzichte van betonbouw gereduceerd worden en wordt het wooncomfort vergroot. Sawa zal een voorbeeldproject zijn voor nieuwe generaties, een belangrijke stap zijn in de duurzaamheidsdoelstellingen en aantoonbaar bewijs vormen dat het anders kan.

Sawa, Rotterdams eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoogSchema - concept Sawa

Biodiversiteit

De trek naar de stad houdt aan. Nederlandse steden blijven groeien en komen steeds meer onder druk te staan. De gevolgen van deze verstedelijking op het ecosysteem van de mens – bv. wateroverlast, verhitting van de steden en verhoging van CO2 uitstoot – worden steeds meer merkbaar. Tegelijkertijd wordt het leefgebied van vogels, bijen en vlinders flink ingeperkt door het alsmaar voller bouwen van steden en verstenen van de leefomgeving. Mei wil met het ontwerp voor Sawa verandering brengen in deze ontwikkeling en bijdragen aan een gezond woon- en leefklimaat. In samenwerking met stadsecologen wordt een gebouw ontworpen, waar het groen wordt geïntegreerd in balkons, terrassen en dek, waarmee de biodiversiteit van de wijk wordt vergroot.

Sawa

Het Lloydkwartier heeft een rijk maritiem verleden dat teruggaat tot circa 1900. De Lloydpier dankt zijn naam aan rederij Rotterdamsche Lloyd, die op de pier een terminal bouwde, waar vandaan haar passagiersschepen naar het oosten van de wereld vertrokken. Het gebouw Sawa dankt haar naam aan de vertrapte vorm met royale groene terrassen, als verwijzing naar Oosterse rijstvelden en als referentie naar de geschiedenis van de plek.

Sawa, Rotterdams eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoogArtist impressie - concept Sawa

Shared values

Sawa wordt ontwikkeld in het hart van de wijk en zal mede vanwege deze locatie een meerwaarde leveren aan de wijk door plekken te creëren voor ontmoetingen en verbinding te maken met bestaande lokale initiatieven. Er komen diverse voorzieningen in de plint van het gebouw en het dek zal als een groene verbinder tussen gebouw en omliggend groen (zoals de buurttuin) van toegevoegde waarde zijn voor zowel de bewoners als de omwonenden. Het programma omvat circa 100 woningen, waarvan 50 appartementen in de middenhuur. Hiermee worden de onmisbare beroepsgroepen voor de stad (politieagenten, onderwijzers, verpleegkundigen, etc. ) de mogelijkheid geboden om in de stad te blijven wonen. Het woonconcept wordt verrijkt door diverse gedeelde functies – zoals shared mobility, klusmaterieel, moestuin – waarmee actief een community wordt gecreëerd.

Sawa, Rotterdams eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoogLocatie Sawa in Lloydkwartier

Volg Sawa

Vorderingen omtrent het ontwerp en de bouw zullen in de toekomst gedeeld worden op www.woneninsawa.nl. Op deze webpagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en aangeven indien u vrijblijvend interesse heeft in een woning. Het streven is om in 2021 te beginnen met de bouw van Sawa.

Ook interessant