Algemeen

Ruim 1 op 6 bouwbedrijven wijkt af van collectief bouwverlof

Ruim 1 op 6 bouwbedrijven wijkt af van collectief bouwverlof
De zomervakantie is begonnen en het bouwverlof nadert snel. Meer dan 80% van de bouwbedrijven houdt zich aan het voorgestelde collectieve bouwverlof. "Het bouwverlof is vooral ingevoerd om praktische en logistieke redenen," legt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens uit. "In de bouwsector werken we met een goed georganiseerd ploegensysteem. Als iedereen op verschillende momenten vakantie zou nemen, zou dit de planning en uitvoering van de werkzaamheden flink verstoren."

Hoewel het principe al jarenlang bestaat, groeit het ongenoegen onder medewerkers. Bij vier op de tien bouwbedrijven geven werknemers de voorkeur aan het afschaffen van de collectieve sluiting. Daarnaast vraagt zes op de tien bedrijven om een flexibelere vakantieregeling. "Steeds meer bedrijven spelen in op deze vraag," wordt er opgemerkt.

Ruim één op de zes bouwbedrijven wijkt af van het collectieve bouwverlof en hanteert een eigen vakantieregeling. Dit aantal stijgt bovendien elk jaar en is sinds 2016 zelfs verdubbeld," zegt Waeytens. Afwijken van het collectieve bouwverlof is mogelijk, aangezien het een voorstel en geen verplichting is. Bouwunie pleit voor een uniforme regeling per gewest: één periode voor Vlaanderen, één voor Wallonië en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in plaats van de huidige regeling per regio.

Nog uit de bevraging blijkt dat de helft van de zaakvoerders samen met de werknemers vakantie neemt. 4 op 10 zaakvoerders werkt langer door of keert vroeger terug. Ook blijft 2 op 3 zaakvoerders bereikbaar tijdens de vakantie.

Bouwverlof en rustdagen

Voor bouwvakarbeiders bestaan er twee soorten vakantie: de 20 dagen wettelijke vakantie en de 12 inhaalrustdagen als gevolg van de 40-urenweek. De sector legt die 12 rustdagen op hetzelfde moment vast voor heel België. Deze vastgelegde rustdagen zijn verplicht en je kan daar als werkgever enkel in uitzonderlijke situaties van afwijken. Voor de verplichte rustdagen dringt Bouwunie al langer aan op een pragmatische aanpak. Bedrijven zouden die op bedrijfsniveau moeten kunnen vastleggen, om meer flexibel met werk en eventuele schoolvakanties te kunnen omgaan.

Voor de wettelijke vakantiedagen sluiten werkgevers en vakbonden elk jaar een akkoord over wanneer die in welke regio vallen. Die collectieve vakantie is een aanbeveling, geen verplichting. Als bedrijf kan je er dus van af wijken, als je de nodige procedures volgt.

Overzicht collectieve bouwverlof

Hieronder een overzicht van het collectieve zomerbouwverlof per regio in Vlaanderen (voor de bedrijven die het collectieve bouwverlof volgen):

  • Brussel-Halle-Vilvoorde: 8 juli t.e.m. 2 augustus
  • Leuven: 15 juli t.e.m. 2 augustus
  • Antwerpen: 15 juli t.e.m. 2 augustus
  • Limburg: 15 juli t.e.m. 2 augustus
  • Oost-Vlaanderen (excl. Lokeren en Hamme): 15 juli t.e.m. 2 augustus
  • West-Vlaanderen: 22 juli t.e.m. 9 augustus
  • Lokeren en Hamme: 22 juli t.e.m. 9 augustus

Build for Life