Algemeen

Roof Academy 2008: infoavond rond het dak

Roof Academy 2008: infoavond rond het dak
Op woensdag 1 oktober en donderdag 2 oktober organiseert NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, samen met enkele gespecialiseerde partners de 2de editie van de Roof Academy, een infoavond voor de architect waar een esthetische en technisch goede afwerking van het dak centraal staat. Speciale aandacht gaat deze keer uit naar de luchtdichtheid en de problematiek rond dakdoorvoeren. Hieraan wordt ook de rookgasafvoer gekoppeld.

In een eerste deel geeft Monier dakpannen een technische voorlichting met tips om de levensduur van de dakbedekking te optimaliseren. Ook condensatie wordt hierbij uitvoerig besproken. Velux sluit hierbij aan en toont hoe je een feilloze integratie van dakvlakvensters bekomt met aandacht voor isolatie, onderdak en dampscherm. Via praktijkvoorbeelden toont men aan hoe koudebruggen te voorkomen. De derde gastspreker vertegenwoordigt de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG). Hij geeft een overzicht van de regelgeving voor rookgasafvoer, dit zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwen. Via voorbeelden wordt de veelbesproken ‘verdunningsfactor’ behandeld. In een laatste presentatie licht Schiedel-Bemal de verhouding toe tussen natuurlijke ventilatie en de EPB-regelgeving. Als slot worden toepassingen van schoorstenen in lage-energiewoningen bekeken: technische details en kritische punten zoals dakdoorvoeren, koudebruggen en luchtdichtheid. Nadien is er mogelijkheid tot vragen stellen.

De infoavond vindt plaats op woensdag 1 oktober bij Eandis Mechelen en donderdag bij Electrabel Gent, telkens vanaf 19u tot 21u. Aansluitend volgt een verzorgde receptie.
De avond is gratis voor NAV-leden, niet-leden betalen 10 euro. Inschrijven kan via www.nav.be (klik bovenaan op ‘kalender’).
Build for Life