Energie

Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vervalt binnen 1 maand

Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vervalt binnen 1 maand
Foto: © Belga
Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering werkte op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir een retroactieve investeringspremie uit voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. Eigenaars met een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021 kunnen hun retroactieve investeringspremie aanvragen tot en met 18 januari 2022 ten laatste.

Medio november hebben reeds 76.428 eigenaars van zonnepanelen een retroactieve investeringspremie aangevraagd bij Fluvius. Daarvan zijn al ruim 67.000 dossiers goedgekeurd. Toch zijn er nog gezinnen waar al een digitale meter staat voor de inwerkingtreding van de premieregeling die nog geen aanvraag ingediend hebben.

De regeling van de Vlaamse regering voorziet dat mensen die hebben geïnvesteerd in de energietransitie, ondanks het wegvallen van de terugdraaiende teller toch nog een redelijk rendement op hun investering kunnen behalen. Het zou zonde zijn moesten er rechthebbenden zijn die te laat beseffen dat ze de premie nog moeten aanvragen en er dus geen recht meer op hebben.

Eigenaars van een zonnepaneleninstallatie in dienst genomen voor 2021 die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021 kunnen hun retroactieve investeringspremie aanvragen tot en met 18 januari 2022 ten laatste. Heeft u een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 maar nog geen digitale meter? Dan kan u een premie-aanvraag indienen binnen de 6 maanden na plaatsing van uw digitale meter en niet later dan 31 december 2025. In beide gevallen dient uw installatie bij Fluvius vóór 1 oktober 2021 aangemeld te zijn.

De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen in dienst genomen zijn, het jaar waarin een digitale meter geplaatst wordt en de grootte van de zonnepaneelinstallatie uitgedrukt in piekvermogen. Het VEKA gebruikt uw gegevens uit de aanvraag, om uw premie te kunnen uitbetalen (en voor handhaving, daar waar misbruik wordt vastgesteld).

Alle voorwaarden en een simulatietool waarmee iedere zonnepaneeleigenaar met een digitale meter een simulatie kan maken van de financiële compensatie die hij/zij kan verwachten zijn te vinden op de website van het VEKA.

Retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een warmtepomp

Ook de retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een warmtepomp werd ondertussen al 5.431 keer aangevraagd. Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1163 euro sinds 1 oktober 2021 aanvragen en dit nog tot en met 31 maart 2022. Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Retroactieve investeringspremie voor meermaals aangerekende nettarieven.

Voor prosumenten die een financieel nadeel ondervinden door het meermaals aanrekenen van de distributienettarieven, heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming opgezet. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar zal u kunnen aanvragen als een premie.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder (Fluvius) zal daarvoor een elektronisch aanvraagsysteem opzetten, in het voorjaar van 2022 en u zal tot 1 september 2022 de tijd hebben om de premie aan te vragen. Het uitbetalen van de premie gebeurt ook door Fluvius. Het gaat hier over een beperkte premie, maar is sterk afhankelijk van de datum van uw laatste eindfactuur voor 1 maart 2021. De premie zal maximaal 168 euro bedragen, maar kan ook beperkt zijn tot minder dan een euro. U kunt dit via een simulator al berekenen.