Verbouwen

Restauratie 'pakhuizen Montevideo' te Antwerpen

Een multiprofessioneel team bestaande uit: architectenbureaus Poulissen & Partners bvba en Orientes (vertegenwoordigers bouwheer), Callebaut-architecten bvba (ontwerper), ingenieur Ney & Partners nv (stabiliteitsstudie), en studiebureau Groep Infrabo nv (werfopvolging), hebben de handen in elkaar geslagen voor de nieuwbouw aan, en de renovatie van het beschermd monument ‘pakhuizen Montevideo’ op ‘t Eilandje in Antwerpen.

Achtergrond

De Montevideo magazijnen op ‘t Eilandje maken deel uit van de Montevideowijk en vormen de schakel tussen de oude stad en de nieuwe haven. De magazijnen zijn beschermd als monument bij Koninklijk Besluit d.d. 29 mei 2001 omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde.

De restauratie van de pakhuizen kadert in een algemene opwaardering van de buurt waarin enkele landmarks; zoals het Museum aan de Stroom (MAS), de Red Star Line en de zes woontorens op de Westkaai, allen ontworpen door internationaal gerenommeerde architectenbureaus, zijn opgenomen.

Ontwerp

De restauratie van de pakhuizen maakt onderdeel uit van een totaalproject dat een volledige renovatie beoogt, samen met een nieuwbouw aan het Limaplein. De pakhuizen zijn naar hun omgeving toe teruggetrokken. Het toevoegen van enkele publiekstrekkers aan het interieur zal het introverte gebouw omvormen tot een aantrekkingspool voor de stedelingen, zonder het bestaande karakter van het exterieur aan te tasten. De kern van de Montevideo moet een overdekte multiculturele markt worden met een aantal vaste kraampjes. Ondergronds zullen een parking en een bioscoop komen. Overigens zullen er nog andere functies; zoals een fitnesscentrum, een hotel, kleinschalige horeca, een kinderdagverblijf en een postsorteercentrum, verspreid worden over de bestaande magazijnen en de aanpalende nieuwbouw.

Lees verder op Vlaamsearchitectuur.be