Verbouwen

Restauratie oude rangeerloods in Essen stapje dichterbij

Restauratie oude rangeerloods in Essen stapje dichterbij
De beschermde rangeerloods in Essen is klaar voor een nieuwe toekomst. Recent werd het beheersplan goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit document geeft het beheer van het monument weer voor de komende twintig jaar. Het is ook een eerste stap in de aanvraag naar subsidies voor de restauratie van de loods.

Vlakbij het centrum van Essen staat een als monument beschermd rangeerstation dat vroeger gebruikt werd om goederen te controleren die langs de Nederlandse grens kwamen. Deze loods van meer dan 2000 m2 in Vlaamse neorenaissance is sinds 2010 eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Essen. De gemeente wil graag nieuw leven blazen in de hele site. Hierbij wordt ze begeleid door de organisatie Kempens Landschap.

Met de goedkeuring van het beheersplan van de loods is de eerste horde alvast genomen. Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, legt uit wat het beheersplan juist inhoudt: “In het beheersplan staan de restauratie van de loods beschreven, de zogenaamde eenmalige maatregelen en het onderhoud ervan. Een greep uit wat er zoal in het beheerplan is opgenomen: het vernieuwen van het dak en de lichtstraat, het herstellen van de schuifpoorten, het reinigen en herstellen van het metselwerk, het optrekken van nieuwe kantoorboxen, … Kortom de rangeerloods krijgt een grondige restauratiebeurt.”

“Met dit goedgekeurd beheersplan kunnen we nu subsidies aanvragen voor de restauratie van de loods. We kunnen met dit beheersplan alvast rekenen op een 80% tussenkomst vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed. En da’s prima, want er zullen veel middelen nodig zijn om de loods in volle glorie te herstellen.”, licht Inga Verhaert, covoorzitter Kempens Landschap en gedeputeerde, toe.

Sinds Kempens Landschap en de gemeente Essen de handen in elkaar geslagen hebben om de rangeerloods een nieuwe toekomst te geven, staan de sterren gunstig voor dit monumentale pand. Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde, is enthousiast over de samenwerking tussen de gemeente en Kempens Landschap: “De landschapsvereniging Kempens Landschap is de ideale partner om dit project in goede banen te leiden. Zij doorliep immers al heel wat succesvolle gelijkaardige trajecten en geeft nu dus ook advies aan aangesloten gemeentebesturen vanuit deze opgebouwde ervaring.”