Recticel Insulation ondersteunt de coalitie Energy Saving Pioneers

  BE   4 april 2014 Bron: Recticel Insulation
De coalitie Energy Saving Pioneers is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en groepeert vooruitstrevende bedrijven die samen met BBL ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in BelgiŽ. Bovendien vragen ze ook een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030. Ook Recticel Insulation ondersteunt dit initiatief en heeft de visietekst met tien beleidsaanbevelingen onderschreven.

In de coalitie Energy Saving Pioneers (ESP) brengt Bond Beter Leefmilieu verschillende voorlopers in energiebesparing samen. De coalitie roept op tot een ambitieus energiebesparingsbeleid in BelgiŽ en Europa. Samen ijveren de leden voor een omzetting van de Energie EfficiŽntie Richtlijn (2012/27/EU) in nationale en gewestelijke wetgeving en Europese energie- en klimaatsdoelstellingen voor 2013 die leiden tot maximale energiebesparing. Alle leden van deze coalitie Ė zowel ondernemingen, lokale besturen als de milieubeweging en uiteenlopende organisaties Ė benadrukken daarbij de ecologische, sociale en economische meerwaarde van de energiebesparing.

Eťn van de aanbevelingen die Recticel Insulation nauw aan het hart ligt, is het stimuleren van energiebesparing in het gebouwenbestand. In gebouwen kunnen we dan ook nog veel energie besparen. Door zowel bij nieuwbouw als renovatie te vertrekken van een langetermijnvisie, ga je toekomstgericht en kosteneffciŽnt te werk. Daarbij staat het principe van Ďtrias energeticaí, de energiedriehoek, centraal. Begin met het minimaliseren van de netto-energiebehoefte van het gebouw. Dit kan door te kiezen voor kwaliteitsvolle isolatie, met een blijvende isolatiewaarde, die jaar na jaar rendeert, zonder dat je daar zelf iets moet voor doen. Bij de volgende stap vul je de resterende energiebehoefte in met hernieuwbare energie. Pas als laatste gebruik je duurzame energieproductie op basis van niet-hernieuwbare energiebronnen. Deze denkwijze moet gepromoot worden bij alle stakeholders; overheid, bouwheren en de bouwsector.

BelgiŽ is nog altijd een zeer energie-intensief land en scoort op vlak van energie-efficiŽntie beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Er blijft nog een groot energiebesparingspotentieel. Ook voor de milieubeweging is de winst duidelijk. ďAls we in Europa 40% minder energie verbruiken tegen 2030 dan voorkomen we de uitstoot van 49 tot 61% broeikasgassen. Maar ook de socio-economische voordelen zijn van cruciaal belang. Eenzelfde doelstelling zorgt voor 400.000 nieuwe jobs in Europa tegen 2020 en een besparing van 239 miljard euro voor huishoudens en industrie,Ē vertelt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo