Algemeen

Recordaantal consumentenklachten over de bouwsector

Recordaantal consumentenklachten over de bouwsector
De Consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar een recordaantal klachten binnen. Volgens de Ombudsdienst telt vooral de bouwsector het meest aantal klachten. "Dergelijke berichtgeving straalt jammer genoeg negatief af op de meerderheid van aannemers die wel goed werk leveren. En waarover geen klachten zijn. Om een idee te geven, eind vorig jaar waren er in ons land 162.939 actieve bouwbedrijven. Dit zet het aantal klachten over de bouw bij de Consumentenombudsdienst toch serieus in perspectief", zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

De bouworganisatie wil het aantal klachten evenwel niet minimaliseren. "Elke klacht is er één te veel. En het is goed dat er dan instanties zijn zoals de Consumentenombudsdienst waar de consument terecht kan", aldus Waeytens. Bouwunie ondertekende net voor de paasvakantie als lid van de Verzoeningscommissie Bouw trouwens een engagementsverklaring om stapsgewijs mogelijks te komen tot een Ombudsdienst Bouw. Dit moet het voor de consument bij eventuele problemen nog eenvoudiger maken.

"Maar," zo benadrukt Waeytens, "We mogen niet vergeten dat de consument zelf ook veel kan doen om problemen te vermijden. Een aannemer doorlichten voor je ermee in zee gaat bijvoorbeeld. Wij hebben hiervoor handige checklists. Al moet de consument ze ook willen gebruiken", besluit Waeytens.

Bouwunie ziet een aantal mogelijke verklaringen voor het aantal klachten in de bouwsector. In de eerste plaats de mondigheid van de consumenten en het feit dat ze beter de weg vinden naar de Consumentenombudsdienst. De overheid voert ook nodige publiciteit om mensen bewust te maken dat er zoiets bestaat als de Ombudsdienst. De bouw had de voorbije jaren ook af te rekenen met onverwacht fel gestegen prijzen van de bouwmateriaalprijzen, wat soms tot discussies leidde met de bouwheer over de factuur. Het slechte weer in 2023 leidde daarnaast tot vertragingen in de bouw, waaruit mogelijks ook klachten voortvloeiden.

Ombudsdienst Bouw

Heb je vandaag als consument een technisch geschil met je aannemer (gebreken in ontwerp of uitvoering, je bent niet tevreden over de uitvoering…), dan kan je terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw. Dat geschil kan je proberen op te lossen via verzoening (dus niet in de rechtbank). De Verzoeningscommissie bestaat uit experten uit de sector. Voor andere geschillen of klachten moet je je als consument vandaag richten tot de Consumentenombudsdienst. Eind vorige maand ondertekenden de leden van de Verzoeningscommissie, waaronder Bouwunie samen met de staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en de Nationale Raad van de Orde van Architecten een engagementsverklaring om stapsgewijs te evolueren naar een Ombudsdienst voor de Bouw.

Check je aannemer

Op www.vinduwaannemer.be verzamelt Bouwunie tal van tips en tricks die consumenten kunnen helpen om een goede aannemer te herkennen. Zoals nagaan of de aannemer fiscale of sociale schulden heeft, of hij een redelijk voorschot vraagt, of die blijk geeft van vakkennis, of referenties kan voorleggen enzovoort. Bouwunie ziet ook een rol weggelegd voor banken en notarissen om consumenten te helpen om problemen te vermijden.

Ook interessant


Build for Life