Dossier Coronavirus / COVID-19

Quarantaineregels: het wordt puzzelen voor bouwbedrijven

  BE   4 januari 2021 Bron: Confederatie Bouw
Quarantaineregels: het wordt puzzelen voor bouwbedrijven
De Confederatie Bouw heeft er alle begrip voor dat de overheid maatregelen neemt om de pandemie met alle middelen te bestrijden, maar betreurt dat de regels over het van en naar rode zones reizen op 10 dagen tijd 3 keer gewijzigd zijn. Gevolg daarvan: een gedeelte van de bouwwerven zal de eerste werkweek van 2021 niet of slechts gedeeltelijk kunnen heropstarten. De Confederatie Bouw rekent er dan ook op dat partijen in overleg tot een akkoord komen in geval er door bouwbedrijven wordt verzocht om verlenging van de uitvoeringstermijnen.

Dat de overheid er alles aan doet om corona verder terug te dringen en de import van het virus zoveel mogelijk te beperken, begrijpt de Confederatie Bouw maar al te goed. Een derde golf en een nog strengere lockdown moet te allen prijze vermeden worden.

Waar de Confederatie Bouw daarentegen wel moeite mee heeft, is dat de maatregelen rond reizen van en naar rode zones op 10 dagen tijd 3 keer gewijzigd zijn en dat in een periode dat de bouwsector (en ook tal van andere sectoren) in inhaalrust was en de meeste buitenlandse ondernemers dus al in hun thuisland zaten. “Door op 30 december te beslissen dat iedereen die minstens 48 uur in een rode zone verbleef vanaf 31 december gedurende 7 dagen in quarantaine moest, restte er voor onze bouwbedrijven wel heel weinig tijd om te anticiperen en hun planning bij te sturen”, betreurt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Daarnaast is de onduidelijkheid over grensarbeiders ook problematisch en zal er ten vroegste morgen, 4 januari, meer informatie doorsijpelen.

De Confederatie Bouw weet dat het voor bouwondernemingen morgen puzzelen wordt. “Zonder de zaken te dramatiseren, moeten we realistisch zijn: ondanks alle inspanningen van onze weerbare en creatieve bedrijfsleiders om de gevolgen van deze alweer gewijzigde quarantaineregels in de kiem te smoren, zal een gedeelte van de werven tijdens de eerste werkweek van 2021, die morgen begint, niet of slechts gedeeltelijk kunnen heropstarten”, aldus de Mûelenaere.

Tot slot roept de Confederatie Bouw alle actoren betrokken in het bouwproces op om opnieuw respectvol en collegiaal met elkaar om te gaan en solidair te zijn zodat er goede relaties op kunnen worden nagehouden. Dat kan bijvoorbeeld door in te gaan op een verzoek tot verlenging van de uitvoeringstermijn gezien de plots en onvoorziene aangepaste quarantaineregels. Alle partners betrokken bij een bouwproces moeten terug aan hetzelfde zeel trekken en kiezen om in overleg een redelijke oplossing te vinden in het belang van alle partijen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo