Duurzaam Bouwen

Provincie zoekt leveranciers en installateurs van zonnepanelen

Provincie zoekt leveranciers en installateurs van zonnepanelen
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren heeft de Provincie besloten om voor de tweede maal een groepsaankoop voor zonnepanelen te organiseren. Hierbij roept ze geïnteresseerde leveranciers, of een groepering van leveranciers, in de Vlaamse markt op om zich voor 10 maart 2017 kenbaar te maken. Geïnteresseerde leveranciers moeten met positief resultaat een kwalificatieprocedure doorlopen om aan de veiling te kunnen deelnemen.

De groepsaankoop en het veilingmodel

De leverancier die het scherpste bod uitbrengt in de veiling mag een offerte opmaken voor alle deelnemers van de groepsaankoop. De deelnemers die het aanbod accepteren worden aan de leverancier overgedragen.

Er kunnen in de komende groepsaankoop meerdere zonnepanelenleveranciers de veiling winnen. Door dit veilingmodel is het mogelijk voor leveranciers met een kleinere capaciteit om zich te kwalificeren. De minimale gevraagde capaciteit is ±100 installaties per maand (500 per groepsaankoop).

Voor leveranciers zijn er veel voordelen. Zo geeft het volume een leverancier (of een groepering) extra inkoopkracht en logistiek voordeel. Ook kan hij efficiënter werken en bespaart hij op overhead-, marketing- en saleskosten. Al die voordelen komen ten goede aan een scherpe prijs waardoor consumenten in grotere aantallen gaan investeren in zonne-energie.

Aanmelding leveranciers

Leveranciers die zich wensen aan te melden voor de rol als hoofdaannemer kunnen dit doen via de contactpersoon van de Provincie Oost-Vlaanderen (Michaël Heiremans, michael.heiremans@oost-vlaanderen.be).

Een aangemelde leverancier doorloopt een kwalificatieproces waarin onder andere wordt onderzocht of de onderneming toekomstvast is, goede en schaalbare bedrijfsprocessen heeft, en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Installateurs

Installateurs die interesse hebben om als partner samen te werken (in onderaanneming) met de leveranciers die meedoen aan de veiling kunnen dit ook kenbaar maken via de contactpersoon van de Provincie Oost-Vlaanderen (Michaël Heiremans, michael.heiremans@oost-vlaanderen.be). De gegevens van installateurs die interesse hebben in samenwerking worden doorgegeven aan de winnende leveranciers (na de veiling). Installateurs doorlopen geen kwalificatieproces.

Ook interessant