Project Regatta krijgt vorm op Linkeroever in Antwerpen

  BE   16 september 2010 Bron: Vlaamsearchitectuur.be
Op Linkeroever beginnen de eerste appartementen en woningen van de nieuwe woonwijk Regatta vorm te krijgen. De eerste aanzet van een van de grootste residentiŽle projecten ooit in ons land. Vooruitzicht gaat hier over een periode van meer dan 10 jaar maar liefst meer dan vierhonderdvijftig woningen en duizend appartementen bouwen. Behalve de unieke ligging aan de oevers van het Galgenweel, vormen ook de inbreng van diverse toparchitecten en de verregaande aandacht voor duurzaam bouwen belangrijke troeven. Op het vlak van duurzaam waterbeheer pakt Regatta trouwens uit met een primeur. Voor het eerst worden behalve de riolering van de individuele woningen ook de collectoren voor vuilwaterafvoer (DWA) van een dergelijk grootschalig residentieel project volledig uitgevoerd in pvc. Vooruitzicht ging hiervoor in zee met Wavin, specialist in kunststof leidingsystemen voor efficiŽnt waterbeheer.

Regatta wordt gerealiseerd op een 40 ha groot terrein in de directe omgeving van de Kennedy-tunnel en het Galgenweel, de grootste zeilplas van Vlaanderen. Verdeeld over een tiental fases zullen hier 1500 wooneenheden en 40.000 m≤ kantoorblokken oprijzen. 60.000m≤ hotel, retail en recreatiegebied worden tevens geÔntegreerd. Het masterplan was in handen van het Antwerpse bureau AWG Architecten. Voor de concrete invulling werden in samenspraak met AWG verschillende gerenommeerde Belgische bureaus ingeschakeld waaronder META, Mys-Bomans, Conix, Huiswerk, Vervoort, Styfhals & Partners, Marc Corbiau en BURO II. Op die manier weet Vooruitzicht kwaliteit en variatie van de architectuur te koppelen aan een harmonieuze eenheid.

Duurzaam waterbeheer

Inzake duurzaam bouwen wordt de lat bijzonder hoog gelegd. Dat vertaalt zich onder meer in een lage K-waarde, de aanwending van diverse energiezuinige technieken (BEO-veld, zonnepanelen, een gecentraliseerde HVAC-installatie voor meerdere appartementen), een E-peil van E60, veelvuldig gebruik van groendaken, maar zeker ook een duurzaam waterbeheer.

Hiervoor deed Vooruitzicht een beroep op Wavin dat hiermee laat zien dat zijn pvc-systemen niet alleen in de individuele woningbouw nuttige diensten kunnen bewijzen, maar ook kunnen aangewend worden in grootschalige residentiŽle projecten. Deze sector vormt een belangrijke groeimarkt voor Wavin. Zeker sinds de publicatie van de nieuwe materialenmatrix van Aquafin in 2009. Deze matrix schrijft voor welke materialen gebruikt mogen worden in functie van het ontwerp. Met deze nieuwe matrix zette Aquafin de deur open voor het gebruik van pvc in diverse sectoren die vroeger enkel weggelegd waren voor gres en beton.

Flexibiliteit

Een opportuniteit waar de aannemer graag gebruik van maakte. ďIn het oorspronkelijke bestek werd nog geopteerd voor de klassieke producten, maar het leek ons de moeite waard om over te schakelen op pvc-oplossingen. Vooral de snelheid van plaatsing, de gunstige prijs en de flexibiliteit speelden hierbij een belangrijke rolĒ, aldus Filip Koeckelenbergh, hoofdprojectleider van Regatta. ďZeker dit laatste aspect vormt toch een belangrijke troef van pvc. Het is bijvoorbeeld heel gemakkelijk om na de plaatsing nog extra aansluitingen te realiseren, wat niet zo evident is bij de traditionele oplossingen. Een belangrijke ecologische troef is de lichtheid van het materiaal. Het vergt niet alleen minder grondstoffen bij de productie, zeker voor het transport naar en op de bouwwerf kan veel energie bespaard worden.ĒStaalkaart

De Regatta-werf vormt een mooie staalkaart van wat Wavin in petto heeft voor intelligent waterbeheer. De volledige afvoer van zowel regenwater als vuil water gebeurt met pvc-buizen van Wavin. De volwandige pvc-buizen voor buitenriolen zijn BENOR-gekeurd, hebben een levensduur van minimum 100 jaar en koppelen stevigheid aan flexibiliteit. Buiging is mogelijk wanneer dat nodig is zodat eventuele grondzettingen niet kunnen resulteren in breuken of lekken. De buizen worden stevig en snel aan elkaar verbonden dankzij de Wafix-hulpstukken die een doeltreffende oplossing vormen voor de meest risicovolle schakels en richtingveranderingen. Er werd ook gebruik gemaakt van zogenaamde knevelinlaten. Deze maken het mogelijk om nadien gemakkelijk nieuwe aansluitingen te realiseren.

Belangrijk voordeel van de volwandige pvc-buizen van Wavin is ook dat een aanvulling met gestabiliseerd zand niet nodig is. Aan de bovenzijde volstaat gewone aanvulaarde waardoor de buizen gemakkelijk bereikbaar blijven voor eventueel onderhoud of herstellingen.

Met het oog op een duurzaam waterbeheer werd in de mate van het mogelijke geopteerd voor infiltratie van het regenwater. Dat wordt mogelijk gemaakt door de AZURA IT-buizen die de functies infiltratie, transport, buffering en eventueel drainage en irrigatie in ťťn leiding combineren. Het IT-riool bestaat uit een uitwendig geribde mofbuis in PP met een gladde binnenwand en een bijzonder hoge stijfheid, gelijkwaardig aan klasse SN8. De buis wordt standaard omhuld met geotextiel .

Inspectie en onderhoud

Een ander belangrijk uitgangpunt bij het rioleringsontwerp was een vlotte inspectie en onderhoud. Zeker als je te maken hebt met zo veel verschillende aansluitingen, is dat van cruciaal belang. Daarom worden tussen de openbare riolering en de particuliere huisaansluitingen de Wavin Karbon-putten geplaatst. Deze putten zijn uiterst licht en makkelijk te plaatsen, maar het belangrijkste voordeel is dat zij het mogelijk maken om de riolering gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

Het zal nog een hele tijd duren eer de laatste woningen gerealiseerd zijn en de laatste leidingen gelegd zijn, maar nu al staat vast dat het Regatta-project en mijlpaal wordt voor Antwerpen en Linkeroever maar zeker ook voor Wavin. Zonder twijfel zal dit pilootproject voor Wavin navolging krijgen in andere residentiŽle projecten die op stapel staan in ons land.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo