Algemeen

Premies voor energiebesparing zijn hard nodig

95% van onze woningen dateren van vóór het jaar 2000. Ondertussen zijn de eisen voor isolatie en verwarming ingrijpend veranderd. Wie het comfort in zijn of haar woning wil verhogen en op termijn flink wat geld wil besparen, investeert best nu in een betere isolatie van de woning en een zuinigere, hoogrenderende verwarmingsinstallatie. Het energiezuiniger maken van de woning is zelfs – ook financieel - interessanter dan helemaal niets doen. Voor wie investeert, maar ook voor de maatschappij. De uitstoot van schadelijke stoffen daalt en het woningenpark moderniseert. Dit lukt wel alleen als iedereen mee is. Sensibilisering en ondersteuning van de juiste investeringen zijn hiervoor noodzakelijk. Bouwunie vraagt de overheid om hiertoe alle mogelijke inspanningen te leveren. Zonder extra algemene ondersteuning voor de plaatsing van energiezuinige ramen en verwarmingsinstallaties geraken we er niet.

Oktober is de Maand van de Energiebesparing. Energie besparen is niet alleen een goede zaak voor het milieu – denk maar aan de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen bij de verbranding van stookolie of aardgas – maar vooral ook een goede zaak voor de portemonnee. Door bewust aan energiebesparing te doen, heb je je energieverbruik en dus ook je energiefacturen zelf in handen.

Wie zijn of haar woning energiezuinig renoveert, verhoogt het comfort in de woning aanzienlijk en spaart op termijn een flinke som geld uit. In die mate zelfs dat investeringen in het verbeteren van de energieprestaties van de woning zich méér dan terugverdienen.

Bouwunie bekeek aan de hand van een concrete woningrenovatie welke renovaties de meeste energiewinst opleveren. De isolatie van het dak en de muren inclusief het vervangen van het buitenschrijnwerk en de beglazing, en de vervanging van de verwarmingsketel door een hoogrenderend exemplaar, zo blijkt.
Het praktijkvoorbeeld gaat over een doorsnee Vlaamse woning zoals die er overal staan. Zonder isolatie in de muur, het dak en de vloer en met enkel glas in de ramen. Met een K-peil (d.i. het isolatiepeil van een woning of een ander gebouw) van 235 en een E-peil (d.i. een maat voor het energiegebruik van een woning) van 352. De isolatie van het dak levert een daling van het E-peil met 166 punten en van het K-peil met 132 punten op. Isolatie van de muren zorgt voor -43 E-punten en -33 K-punten, plaatsen van beter isolerend schrijnwerk en beglazing -23 E-punten en -22 K-punten. De installatie van energiezuinigere technieken (verwarming en ventilatie) heeft geen invloed op het K-peil maar doet het E-peil wel met nog 35 punten afnemen.

Volgens een eerste raming van Bouwunie is het zelfs mogelijk om met een budget van 70 tot 80.000 euro deze verouderde woning om te vormen tot een moderne woning die voldoet aan de huidige comforteisen én de EPB-eisen (opgelegde eisen voor gebouwen inzake thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat) die gelden voor een nieuwbouwwoning, met name: een K-peil 40 en een E-peil 70. De investeringen die daarvoor zorgen, zijn: de isolatie van het dak, de muren en de vloer, de vervanging van het buitenschrijnwerk en het glas (betere isolatie, verhoogd akoestisch comfort, inbraakwerend), de installatie van een hoogrendement-verwarmingsketel die ook instaat voor de productie van sanitair warm water en de plaatsing van een ventilatiesysteem C+. Dankzij de nog bestaande premies en belastingverminderingen voor deze energiebesparende investeringen, kunnen nog andere noodzakelijke investeringen worden gedaan zoals de behandeling van de muren en de vloer tegen opstijgend vocht, de aanpassing van de elektrische installatie, de plaatsing van rookmelders én enkele interieurverbeteringen, o.a. in de badkamer, die weliswaar geen impact hebben op de energieprestatie van de woning maar wel op de perceptie en het comfort.
Met de energiewinstcalculator van VEA kan de verbouwer zelf uitrekenen hoeveel elke investering oplevert: www.energiesparen.be/energiewinst

Belangrijke argumenten om de twijfelaar of ongelovige over de streep te trekken, zijn de premies en andere tegemoetkomingen die de initiële investering voor een doorsnee gezin mogelijk maken, en de fiks lagere energiefactuur, die dit gezin daarna elk jaar opnieuw heeft. Gelet op de hoge energieprijzen die eerder zullen stijgen dan dalen, is dit een uiterst slimme investering. Het gezin maakt winst met een lager energieverbruik én leeft in een comfortabelere woning die bovendien meer waard is (lagere EPC-score), mochten ze de woning later willen verkopen of verhuren.

Het praktijkvoorbeeld van Bouwunie maakt ook duidelijk dat heel wat mensen premies en tegemoetkomingen echt nodig hebben om tot investeren over te gaan, en zeker om daarbij de juiste keuze te kunnen maken. De bestaande premies en financiële tegemoetkomingen mogen zeker niet verdwijnen, integendeel, en zouden eigenlijk, nu de gewesten hiervoor een homogener bevoegdheidspakket krijgen, volledig op elkaar moeten worden afgestemd. Bouwunie pleit uitdrukkelijk voor een duidelijk en efficiënt ondersteuningsbeleid. De ondersteuning voor dakisolatie moet zeker behouden blijven, want die levert de meeste energiewinst op. Daarnaast moeten er opnieuw stimuli komen voor het vervangen van het buitenschrijnwerk en de raambeglazing. Deze zijn sinds 1 januari 2012 bijna volledig weggevallen en de markt van de ramen en deuren voelt dit aan den lijve. Men vervangt nog enkel ramen als het echt moet. Ook de installatie van efficiënte, hoogrenderende verwarmingsinstallaties verdient hernieuwde aandacht omdat de klanten sinds het wegvallen van de steun, weer vragen naar de meest goedkope oplossing op het vlak van onmiddellijke investeringskost in plaats van naar de meest rendabele oplossing die op langere termijn goedkoper is.

Tot slot wijst Bouwunie er op dat niet alle woningen op een rendabele manier gerenoveerd kunnen worden. Soms is afbraak een betere oplossing. Bouwunie vraagt dan ook om het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw dat geldt in enkele stadsgebieden uit te breiden tot het ganse Belgische grondgebied.
Build for Life