Prefab fundering verkort bouwtijd

3 januari 2003 Bron: Cobouw
Bij de bouw van een appartementengebouw in Wervershoof koos Bouwgroep Hecon BV uit Hoorn voor de toepassing van geprefabriceerde funderingsbalken. Volgens de aannemer kan het systeem ook voor relatief kleinere werken een substantiële verkorting van de bouwtijd opleveren.

In Wervershoof heeft Bouwgroep Hecon onlangs het funderingswerk afgerond voor een complex van 31 appartementen voor senioren. Bij dat project maakte de aannemer voor het eerst gebruik van het betrekkelijk nieuwe prefab funderingssysteem. Met name bij projecten die zich onderscheiden door een grote repeterende factor kan het gebruik van prefab fundering ook nog goedkoper uitvallen. Het systeem mag dan tamelijk kostbaar zijn, de toepassing ervan reduceert de bouwtijd aanmerkelijk en de besparing op de factor arbeid compenseert bij dergelijke werken de hogere prijs.
“Voor ons was de minimalisering van het risico het enige argument voor toepassing” stelt J. Slippens, werkvoorbereider bij Hecon. “Het aanbrengen van de fundering moest eind november plaatsvinden en het risico dat we door vorst tegen de nodige verletdagen zouden aanlopen, vonden wij te groot. In overleg met de opdrachtgever, de woningbouwvereniging Het Grootslag in Wervershoof, is daarom gekozen voor prefab funderingen.”

Kwaliteit
De vorst bleef toen nog uit en achteraf bezien had de aannemer voor het gangbare bekistingssysteem kunnen kiezen. Toch overheerst de tevredenheid, want de keuze resulteerde in elk geval in een tijdwinst van twee weken en een kwalitatief goede fundering. “Ook wat de arbo-aspecten betreft, heeft prefab natuurlijk voordelen,”zegt Slippens. “We bouwen daar in een erg natte put; echt geen pretje om funderingsbekistingen te maken. En niet onbelangrijk: met dit systeem bereik je een exacte maatvoering in een hoge, constante betonkwaliteit van B 45. De productie van de funderingsbalken vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden, dus nagenoeg altijd met dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid.”
Prefab fundering mag dan een aantal voordelen opleveren, voor de werkvoorbereider betekent het systeem wel een extra inspanning, erkent Slippens. Het verzamelen, uitwerken en aanleveren van de benodigde specificaties voor sparingen vraagt behoorlijk wat tijd. Met loodgieters en installatiebedrijven moet al in een vroegtijdig stadium tot in detail overeenstemming zijn bereikt. Dat geldt eigenlijk ook voor het overleg met de constructeur. De constructeur berekent de belasting van de funderingsbalken doorgaans vanaf een punt dat dichter bij de rand ligt. Omdat de sparingen en opleggingen van invloed zijn op de belasting, moeten vele gegevens al tijdig bekend zijn.

Heien
Om het voordeel van prefab fundering ook daadwerkelijk te kunnen behalen, moet niet alleen de prefab industrie in een vroeg stadium bij het werk worden betrokken, maar dient ook bij het heien bijzonder nauwkeurig te worden gewerkt. “Het koppensnellen kan meestal achterwege blijven, maar dan moeten de palen wel op de juiste hoogte staan. In tegenstelling tot de praktijk bij het maken van kistfunderingen heb je hier te maken met aansluitingen die meteen honderd procent moeten passen.”
Bij de bouw van het appartementencomplex gebruikte de aannemer het prefab systeem van Vroom Betonbouw uit Oosthuizen. Voor opstortingen, paalopstortingen, de wapening daarin en de aansluitingen voor de balken onderling heeft de fabrikant eigen details ontwikkeld. Bij het plaatsen van de balken zitten de stekeinden er niet in. Voor de aansluiting tussen paal en funderingsbalk is gebruik van gemaakt van wapeningsstekken die in de palen zijn geboord. Met behulp van kartonnen manchetten zijn de aansluitingen vervolgens met krimparme gietmortel aangestort.

Positief
Hecon heeft het gebruik van de prefab fundering dermate positief ervaren dat het ook wordt overwogen voor andere projecten met een seriematig karakter. Slippens: “Je moet natuurlijk wel de opdrachtgever meekrijgen. Het is een tamelijk nieuw systeem en niet alle opdrachtgevers zijn meteen bereid om in deze ontwikkeling te stappen. Een prefab liftkelder zoals we in Wervershoof trouwens ook maken, is inmiddels een bewezen toepassing. Bij prefab funderingen wil men nog liever even de kat uit de boom kijken. We sluiten niet uit dat we deze fundering ook gaan gebruiken voor hallen met een staalconstructie. In de utiliteitsbouw is de repeterende factor bij het funderingswerk bijzonder groot, zodat je dus ook een relatief groot economisch voordeel kunt behalen. In deze bouw heb je wel te maken met veel druk- en trekkrachten op de fundering. Volgens Vroom Betonbouw hoeft dat geen enkele belemmering te zijn.”
Bouwbedrijven die betontimmerlieden in dienst hebben en die geïnvesteerd hebben in bekistingsmateriaal, zullen misschien niet zo gemakkelijk de overstap naar prefab maken, omdat ze hun personeel aan het werk willen houden. Voor Hecon is dat geen punt van overweging, omdat het bedrijf tot voor kort bijna altijd polystyreen bekistingen gebruikte. “Maar als je de grote druk op de werkvoorbereiding accepteert, is in de seriematige bouw met prefab beslist een goedkopere fundering te maken en kan je dus ook goedkoper aanbesteden.”
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo