Opleiding cruciaal voor snel evoluerende sector als de bouw

  BE   24 februari 2022 Bron: Bouwunie
Opleiding cruciaal voor snel evoluerende sector als de bouw
430 bouwwerkgevers, werknemers en zelfstandigen zakken vandaag af naar de VDAB in Wondelgem voor de tweede ‘Bouwboost’. Dat is een opleidingsdag voor bouwprofessionals georganiseerd door Bouwunie en de VDAB, met steun van het sectorfonds Constructiv. De deelnemers konden zelf hun dag samenstellen en hadden daarbij keuze uit meer dan 30 verschillende opleidingen zoals stellingbouw, lassen, het correct storten van beton, circulair en demonteerbouw bouwen, ventilatie, EHBO en houtskeletbouw. Op de tweede dag, op 23 maart bij de VDAB in Herentals, staan cursussen gepland als bekisten, wegenbouw, torenkraanbestuurder en werken met een tablet voor ploegbazen. De opleidingen zijn zeer praktijkgericht, waardoor er veel interactie is tussen opleider en deelnemer en tussen de deelnemers onderling.

Gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens is tevreden. “Het succes van de Bouwboost bewijst dat de vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen in de bouw groot is.” Uit een enquête van Bouwunie bij haar leden-bouwkmo’s blijkt dat in de bedrijven regelmatig opleidingen worden gevolgd. Dat gaat van informele opleidingen op de werkvloer tot doorgedreven cursussen in een opleidingscentrum. 92% van hen zegt dat die opleidingen ook effectief hun nut bewijzen en bijdragen tot een verbetering op de werkvloer en van de vaardigheden van de medewerker of bedrijfsleider.

Openstaande vacatures bij 2 op 3 bouwkmo’s

De bouw smeekt al geruime tijd om gekwalificeerd personeel, en alle handen zijn welkom. De bouwbedrijven investeren alvast veel tijd en geld in opleidingen. Zowel in bijscholing van hun huidige medewerkers als in opleiding van nieuwe medewerkers. Ze doen dat graag want opleiding is in een snel evoluerende sector als de bouw gewoonweg noodzakelijk.

De arbeidsmarkt is erg krap. Uit de Bouwunie-enquête blijkt dat 2 op 3 bouwkmo’s openstaande vacatures hebben op dit ogenblik. Bij 6 op 10 van hen gaat het om meer dan één vacature. Ze zijn in de eerste plaats op zoek naar uitvoerende krachten, liefst met ervaring of een relevante opleiding zodat die persoon onmiddellijk kan meedraaien op de werkvloer. 1 op 4 zoekt een technieker en 15% een hoger opgeleide persoon zoals een calculator of werfleider. De bouwwerkgevers zijn zich ervan bewust dat onmiddellijk inzetbare krachten niet of zeer moeilijk te vinden zijn. Dit probleem vergroot én is verontrustend. 56% van de bouwkmo’s moet nu al werk weigeren door een gebrek aan personeel. Bij 1 op 3 zit dat er aan te komen.

Lastenvermindering nieuwe werknemers

De bouwbedrijven moeten samen met de bedrijven uit andere sectoren in dezelfde vijver van laaggeschoolden en langdurig werklozen vissen. Om deze mensen aan te werven en in te schakelen op de werkvloer, zijn veel tijd en middelen nodig. De bouwkmo’s dreigen hier de concurrentieslag te verliezen met grotere bedrijven die vaak beschikken over eigen opleidingsfaciliteiten. “Willen we de bouwkmo’s én werkwillige niet-geschoolden nog kansen bieden, dan is extra steun tijdens de opleidingsperiode onontbeerlijk”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Er zijn een hele resem steunmaatregelen om de instroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Er zijn de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen of voor laaggeschoolde jongeren en voor 58-plussers. En het VOV (Vlaams Opleidingsverlof) is prima voor de huidige werknemers, maar het daarin voorziene aantal opleidingsuren volstaat niet om nieuwe bouwarbeiders op de werkvloer op te leiden. “Met andere woorden, het huidige steunaanbod volstaat niet voor de huidige arbeidsmarktsituatie”, zegt Jean-Pierre Waeytens. “Om de drempel voor de bedrijven te verlagen om extra mensen aan te werven en de broodnodige extra ruimte te krijgen om opleiding op de werkplek te voorzien, is meer nodig.”

Bouwunie pleit voor een significante lastenverlaging voor het eerste jaar van tewerkstelling voor elke bijkomende aanwerving van een arbeider die nog geen bouwopleiding volgde, en dit specifiek voor bedrijven met minder dan 20 werknemers. Net zoals er nu al een RSZ-vermindering bestaat voor de eerste zes aanwervingen

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo