Bouwmaterialen

Nieuw innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen op Kamp C

Nieuw innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen op Kamp C
Gedeputeerde Kathleen Helsen en minister Jo Brouns voor The Exploded View Beyond Building - © S. Vandycke
Provincie Antwerpen start als eerste in Vlaanderen met een innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen. Het moet ondersteuning, opleidingen en een testomgeving bieden aan startende en innoverende bedrijven om hun ideeën rond biogebaseerde bouwmaterialen verder te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen. De uitvalsbasis wordt Kamp C in Westerlo, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen & Wonen. Dat werd vandaag bekendgemaakt bij een bezoek van minister Jo Brouns aan The Exploded View Beyond Building, een demonstratiewoning met meer dan 100 biogebaseerde toepassingen.

Vlaams minister Jo Brouns (bevoegd voor Economie, Werk, Innovatie en Landbouw) bezocht vandaag The Exploded View Beyond Building op Kamp C. Dat is een reizende tentoonstelling in de vorm van een levensgrote woning met meer dan 100 biogebaseerde toepassingen en circulaire bouwtechnieken: isolatiemateriaal uit stengels van hennepplanten, gevelsteen uit klei, muurtegels op basis van mais en vlasvezels, een bedframe van omgewaaide populieren met een matras van zeegras, enzovoort. Het huis, een concept van Biobased Creations, is voor het eerst in ons land te bezichtigen. Provincie Antwerpen haalde het naar Kamp C om aan te tonen wat biogebaseerd bouwen precies inhoudt en welke kansen dit biedt voor onze economische ontwikkeling.

“In Vlaanderen is het goed wonen, leven en werken, en dat willen we zo houden. Om onze welvaart veilig te stellen moeten we nú bezig zijn met onze toekomst. We halen als regio gezamenlijk een investering van meer dan 3,6% van het BBP in Onderzoek & Ontwikkeling. Dat maakt ons wereldwijd een van de beste leerlingen van de klas. We moeten daar nog meer fier op zijn. Innovatie is immers dé manier bij uitstek om te werken aan duurzame, digitale oplossingen voor onze samenleving en economie, om onze levenskwaliteit te garanderen dus,” stelt minister Jo Brouns.


“We zullen alvast samen slimmer moeten zijn in het benutten van onze kostbare middelen en onze beperkte ruimte! Daarom zet de Vlaamse regering volop in op een circulaire economie en bouwsector, maar ook op de bio-economie waar we biomassa en reststromen hergebruiken en opwaarderen tot nieuwe producten. Dat is niet enkel goed voor het klimaat, maar ook voor de landbouwsector die daar een extra inkomen mee kan verdienen. De voorstelling hier vandaag geeft mooi weer hoe dat er heel concreet kan uitzien, gewassen en reststromen gebruiken om circulaire bouwmaterialen te maken. Dit kan zo mee een antwoord zijn in de transitie naar een duurzame samenleving, economie en landbouwsector.”


Nieuw innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen op Kamp C
Emiel Ascione van Kamp C leidt minister Brouns en gedeputeerde Helsen door The Exploded View Beyond Building -© S. Vandycke

Innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen

The Exploded View Beyond Building staat nog tot eind oktober opgesteld in Westerlo. De voorbije maanden brachten duizenden mensen al een bezoek. Tegelijk organiseert Kamp C een reeks workshops en seminaries voor professionals uit zowel de bouw- als de agrarische sector om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Om deze ontwikkelingen alle kansen te geven komt er straks een heus innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen op Kamp C. Provincie Antwerpen is de eerste in Vlaanderen die zo’n initiatief neemt.

“We willen ons daarmee vooral op richten op startende en innoverende ondernemers die met biogebaseerde materialen aan de slag gaan,“ verduidelijkt gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van Kamp C. “We bieden hen een stevig netwerk aan, voorzien advies en opleidingen, creëren testomgevingen en kunnen samen op zoek gaan naar extra financiële ondersteuning om hun plannen te realiseren. Zo kunnen we nieuwe ideeën helpen ontwikkelen, produceren en opgeschaald op de markt brengen”.


Met de ontwikkeling van het innovatiecentrum voor biogebaseerde bouwmaterialen is een investering van meer dan 900.000 euro gemoeid, waarvoor onder andere gerekend wordt op Europese middelen.

Het initiatief kan alvast rekenen op de steun van Embuild Vlaanderen. De sectorfederatie ziet biogebaseerde materialen als een belangrijke bouwsteen in de missie om klimaat-neutraal te bouwen; ze verlagen immers de CO2-voetafdruk en zijn vaak circulair inzetbaar.

“Vanaf 2025 worden er alleen nog woningen gebouwd die geen fossiele brandstoffen gebruiken. Biogebaseerde materialen kunnen ons nog een stap verder brengen: sommige materialen, zoals hennep, kunnen CO2 langdurig opslaan. Op die manier draagt onze sector over heel de keten van het bouwproject bij tot een beter klimaat. Aannemers willen dan ook leren werken met het brede aanbod aan biogebaseerde materialen. Embuild Vlaanderen organiseert op hun vraag infodagen en lerende netwerken hierover,” besluit Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Er is alvast veel belangstelling voor biogebaseerde bouwmaterialen. Getuige daarvan meer dan 100 bedrijven (aannemers, ontwikkelaars en architecten) die vandaag naar Kamp C afzakten voor een studienamiddag van Embuild rond dit thema.

Kamp C heeft ondernemers dus heel wat te bieden: het reeds bestaande innovatielab geeft ondersteuning voor innovatieve bedrijven bij de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor de bouwsector. Maar ook bedrijven die bouwen aan de toekomst zijn welkom met vragen rond duurzaam en energievriendelijk bouwen.