Nieuw TETRA project trekt transitie in groendaksector op gang

  BE   17 juli 2020 Bron: PXL
Nieuw TETRA project trekt transitie in groendaksector op gang
Hogeschool PXL krijgt groen licht voor een nieuw TETRA project, gesubsidieerd door VLAIO voor een bedrag van om en bij de 380.000 euro, waarin groendaken de hoofdrol krijgen. “De komende twee jaar steken Hogeschool PXL, UHasselt, WTCB en de groendaksector zelf de koppen bij elkaar om tot een verbeterde kwaliteit en uniformiteit van bestaande groendaksystemen te komen.” zegt directeur onderzoek Astrid Hannes. “Dat groendaken in de lift zitten, is te zien aan de sterke toename in het aantal ondernemingen van de afgelopen jaren. Deze groendak ’revolutie’ bracht echter een aantal kanttekeningen met zich mee, waar dit project een antwoord op wil bieden.” volgens Dr. Carmen Van Mechelen, onderzoeker aan PXL Bio-Research.

Kennisnood

De sector is het erover eens dat de groendakrevolutie geleid heeft tot een sterke versnippering van de beschikbare kennis. Er is geen overzicht meer en te weinig kwaliteitsbewaking van de producten op de markt, de bestaande richtlijnen zijn verouderd en laten te weinig ruimte voor innovatie. Kortom: men ziet door de bomen het bos niet meer, en dit gaat ten koste van de kwaliteit van de groendaken. Een grondige revaluatie van de bestaande richtlijnen en brede kennisverspreiding moet hier een oplossing bieden. “We zijn dan ook blij om onder andere het WTCB, de Confederatie Bouw, DuBoLimburg, Departement Omgeving en de Belgische Federatie Groenvoorzieners mee aan boord te hebben” zegt Carmen Van Mechelen.

Stadsklimaat

Een tweede uitdaging betreft de keuze van het type groendak. Te vaak wordt geopteerd voor de meest goedkope oplossing, namelijk een extensief groendak met vetplanten op een zo dun mogelijke laag substraat. Van Mechelen licht toe: “Deze groendaken hebben zeker hun plaats in het marktaanbod, vooral wanneer de draagkracht van het gebouw beperkt is. In het kader van klimaatadaptatie van steden zijn er groendaksystemen die meer uitgesproken voordelen bieden, zeker wat betreft wateropvang, temperatuurmitigatie en afvang fijn stof!”. De aanleg van een proefdak op Greenville te Houthalen-Helchteren zal bijdragen aan de sensibilisatie rond beschikbare systemen. Zo is het mogelijk om hier een groendaksysteem met zonnepanelen te testen, of een natuurdak met lokale vegetatie, en dit in proefvlakken van 12m². “De locatie is eenvoudig toegankelijk en leent zich ideaal voor een bezoek met studenten en particulieren, eventueel gecombineerd met een workshop.” aldus Van Mechelen.

Dr. Carmen Van Mechelen
Dr. Carmen Van Mechelen

Circulaire economie

Last but not least stelt de sector de duurzaamheid van zijn eigen materialen in vraag. Het substraat bestaat grotendeels uit poreus gesteente afkomstig uit Duitsland, en een uitputting van de groeves nadert. “Er is dringend nood aan alternatieve, lokale materialen voor gebruik in groendaksubstraat, die liefst ook nog eens passen binnen het verhaal van de circulaire economie. We bekijken hier het potentieel van sloopafval uit de bouwsector.” zegt Van Mechelen.

De officiële aftrap van het project zal eind september plaatsvinden. “We hopen op een massale interesse van zowel ondernemingen uit de sector als beleidsinstanties. Dit onderzoek zal zeker impact hebben, zowel maatschappelijk als economisch.” besluit Van Mechelen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo