Algemeen

N-VA, Vlaams Belang en Open VLD grootste partijen bij bouwbedrijven

N-VA, Vlaams Belang en Open VLD grootste partijen bij bouwbedrijven
Als vandaag alleen bouwbedrijven zouden stemmen, zouden N-VA, Vlaams Belang en Open VLD als grote winnaars uit de bus komen. Dit blijkt uit een peiling van Bouwunie onder 573 bouwbedrijven. Iets meer dan 20 procent zou op N-VA stemmen, bijna 20 procent op Vlaams Belang, en iets meer dan 13 procent op Open VLD. Daarna dalen de percentages snel: CD&V krijgt 4,8 procent van de stemmen, Groen 2,9 procent, en Vooruit en PVDA elk minder dan 1 procent. Belangrijk om te vermelden is dat een derde van de bouwbedrijven nog niet weet op welke partij ze komende zondag zullen stemmen.

Bouwunie peilde daarnaast naar waarvan bouwbedrijven het meeste wakker liggen. Administratieve overlast, regularitis, arbeidskrapte en oneerlijke concurrentie staan met stip op kop.

"Het is duidelijk dat de volgende Vlaamse en federale regering, uit welke partijen die ook bestaat, oog moet hebben voor de verzuchtingen van één van de grootste ondernemerssectoren van ons land. In aanloop naar de verkiezingen gaat het quasi uitsluitend over het verhogen van de koopkracht of de personenbelasting. Ondernemerschap komt niet of nauwelijks aan bod", aldus Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.


In haar eigen verkiezingsmemorandum schuift ook Bouwunie het beperken van de administratieve overlast als belangrijk speerpunt naar voor. Eerst twee bestaande verplichtingen afschaffen vooraleer een nieuwe in te voeren, zou volgens de bouworganisatie voor politici het credo moeten zijn. Bouwunie pleit daarnaast voor een strenger beroepsverbod na herhaaldelijke faillissementen en een strenge aanpak van sociale dumping en sociale fraude. Particulieren zouden ten slotte aan dezelfde regels moeten voldoen als aannemers, bijvoorbeeld als het gaat over asbestverwijdering.

Om meer mensen naar de bouwsector te lokken, moeten de regeringen volgens Bouwunie inzetten op significante loonlastenverlaging, een motiverende intredepremie voor nieuwe werknemers en een meer moderne arbeidswet die freelancen en flexi-jobben in de bouw mogelijk maakt.

Om bouwen en verbouwen betaalbaar en haalbaar te houden, vraagt Bouwunie om naar een verlaagd btw-tarief van 6 procent op sloop en heropbouw zonder beperkingen, een belastingvoordeel voor bouw-en renovatiewerken en in elk geval het behoud van het verlaagd btw-tarief van 6 procent op renovatie.

Build for Life