Verbouwen

Mijn Verbouwpremie wordt verlengd in 2024

Mijn Verbouwpremie wordt verlengd in 2024
Vanaf oktober 2022 kunnen inwoners van het Vlaamse gewest, die van plan zijn hun woning of appartement te renoveren of energie-efficiënter te maken, profiteren van de Mijn VerbouwPremie. Deze subsidie, die varieert naar gelang het inkomen van de aanvrager, blijft ook gedurende het hele jaar 2024 beschikbaar.

Voor de laagste inkomenscategorie biedt de premie een vergoeding tot 50% van de totale factuurkosten. Bij de installatie van een gascondensatieketel is dit maximaal 40%. Aanvragers uit de middelste inkomenscategorie ontvangen tot 35% terug van de totale factuur.

In 2024 zouden de maximale vergoedingen normaal gesproken dalen: van 50% naar 35% voor de laagste inkomenscategorie en van 35% naar 25% voor de middelste categorie. Echter, de Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat deze hogere tarieven tot eind 2024 worden gehandhaafd, wat positief nieuws is voor zowel verbouwers als aannemers.

Daarnaast is er ook goed nieuws omtrent de extra premie voor asbestverwijdering. Deze premie van 8 euro per vierkante meter, geldig bij asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen, of dakisolatie voor niet-residentiële gebouwen, is nu verlengd. Aanvragen voor deze premie kunnen ingediend worden tot eind 2025. Dit betekent dat facturen die in 2024 en 2025 worden opgemaakt, ook in aanmerking komen, mits de aanvraag tijdig wordt ingediend. Voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering in residentiële gebouwen is er geen specifieke einddatum voor deze regeling.