Meeste relevante gebouwen zonder valbeveiliging

  NL   24 maart 2009 Bron: USP Marketing Consultancy
De meerderheid van de corporaties (67%) en gemeenten (58%) is, naar eigen zeggen, (zeer) goed op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent werken op hoogte. Zo onderkent men de verplichtingen als het nemen van maatregelen bij werken vanaf 2,5 meter hoogte. Desondanks is slechts een minderheid van de gebouwen met platte daken, in bezit van corporaties en gemeenten, voorzien van valbeveiliging. Dit en meer blijkt uit het onderzoek onder corporaties en gemeenten naar valbeveiliging dat USP Marketing Consultancy onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van Eurosafe Solutions.

Kennis wet- en regelgeving ‘Werken op hoogte’ goed Bij zowel corporaties (67%) als gemeenten (58%) zegt de meerderheid goed tot zeer goed bekend te zijn met de regelgeving omtrent werken op hoogte. De corporaties dichten zichzelf iets meer kennis toe dan de gemeenten. Werken op hoogte wordt beschouwd als één van de meest gevaarlijke soorten arbeidsactiviteit, omdat er doorgaans kans op valgevaar bestaat. De wet- en regelgeving in dit kader is sinds juli 2006 van kracht in Nederland en heeft tot doel het aantal ongelukken door vallen te verminderen. Ook de bekendheid met de verschillende kenmerken van de regelgeving is onderzocht en blijkt goed te zijn; maatregelen voor werken vanaf 2,5 meter hoogte verplicht, Risico Inventarisatie en Evaluatie en plan na val. Alleen de kennis betreffende ‘valbeveiliging bij risicoverhogende omstandigheden tot 2,5 meter (zoals boven water)’ liet iets te wensen over, daar slechts 24% van de corporaties en 23% van de gemeenten dit verplicht achtte. De wetgeving ‘werken op hoogte’ is van toepassing voor eenieder die werkzaamheden plant, uitvoert, controleert, opdrachten verstrekt, werkgever, werknemer maar ook bijvoorbeeld facilitair managers en gebouweigenaren. De op te leggen boetes kunnen sterk oplopen bij het niet naleven van de wet- en regelgeving.

Gebouwen voorzien van valbeveiliging op de planning

Ondanks de verplichte maatregelen voor werken op hoogte en de goede kennis hiervan, heeft slechts een klein deel van de corporaties en gemeenten de relevante gebouwen voorzien van permanente valbeveiliging. Veel gebruikte mogelijkheden voor valbeveiliging op platte daken zijn een leuning of hekwerk, een veiligheidslijn voor harnasgordel, mechanisch bevestigde ankerpunten of Latchways kabelvalbeveiligingssystemen. De meest genoemde reden voor het niet voorzien van het totale bezit van valbeveiliging is dat het nog niet is uitgevoerd, maar wel op de planning staat. Daarnaast wordt relatief veel aangegeven dat het te duur is of dat het niet nodig is.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo