Kachels & open haarden

Meer sfeer, meer warmte, meer rendement

Duurzaam leven is het modewoord van de laatste jaren. Tegelijkertijd stijgen de kosten van levensonderhoud en ook de energiekosten. Iedereen moet op de kleintjes letten. Wat moet de milieubewuste consument doen om er letterlijk warm bij te zitten, maar tegelijkertijd duurzaam en kostenbesparend te leven? Haardenleveranciers bieden de consument de ideale combinatie van sfeer, warmte en duurzaamheid; een CV-sfeerhaard op gas, waarbij de vrijgekomen warmte van het haardvuur op efficiënte wijze gebruikt wordt om het water van de CV-installatie extra te verwarmen.

Deze nieuwe serie is speciaal ontwikkeld voor mensen die milieubewuster met hun gasverbruik om willen gaan. Door de vrijgekomen warmte van de haard niet alleen te benutten voor de ruimte waar deze staat, maar ook warmte aan het water af te geven dat door de haard loopt, gaat er minder warmte verloren en wordt er meer rendement uit de haard gehaald. De CV-haard op gas is bij uitstek geschikt om aan te sluiten op een zogenaamd buffervat. Water wordt vanuit het buffervat door de leidingen in de haard gepompt en vervolgens weer aan het buffervat toegevoegd. Op die manier zijn meerdere alternatieve energiebronnen aan het buffervat te koppelen en te gebruiken als bron voor warm water voor de CV-installatie, maar ook voor drink- en douchewater.

Het is ook mogelijk de haard direct aan te sluiten op een bestaande of nieuwe CV-installatie, zonder tussenkomst van een buffervat. Het water dat door de haard loopt wordt in beide situaties zowel door stralingswarmte als door de rookgassen verwarmd en in beide situaties is hiermee sprake van een optimaal rendement.