Architectuur

Make-over van GC Nekkersdal voorgesteld aan het grote publiek

Make-over van GC Nekkersdal voorgesteld aan het grote publiek
Gemeenschapscentrum Nekkersdal en de bibliotheek van Laken hebben woensdag tijdens een publieksmoment hun toekomstige make-over voorgesteld. Met de toewijzing van de design & build opdracht aan het bouwteam Debuild, bestaande uit aannemer Democo en architectenbureau’s OSK-AR en Zampone, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het startschot gegeven voor de transformatie van Nekkersdal. Laureaat Debuild werd gekozen voor zijn gebalanceerde ontwerp met principes die op een slimme en karaktervolle manier in het ontwerp geïntegreerd zijn: een semi-publieke doorsteek, ontpitting en vergroening van het binnengebied, kindvriendelijkheid, integrale toegankelijkheid, multifunctionaliteit, een informele karakter en de nodige aandacht voor duurzaamheid.

Dit bouwproject komt tot stand na het doorlopen van een zogenaamde concurrentiedialoog. De geïnteresseerde bouwteams kregen een ruime vrijheid om projectvoorstellen op te maken waarmee zij het gevraagde bouwprogramma konden realiseren binnen het beschikbare budget. De noden van het gemeenschapscentrum werden voorafgaand in kaart gebracht door een intensief participatietraject waarbij de insteek van gebruikers, buren en partners werd bevraagd. Al deze informatie werd gebundeld en overgemaakt aan de ontwerpers die hiermee aan de slag gingen. Het resultaat is een ontwerp op maat van de gebruikers en de buurt dat maximaal inzet op verbinding en multifunctionaliteit.

Eigenheid behouden

Er werd een opdracht gegund voor 9,8 miljoen euro euro voor de bouw van het gemeenschapscentrum bestaande uit het bouwbudget van 8,8 miljoen van de VGC, ​ met steun van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de middelen voor gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en daarnaast een bouwbudget van 1 miljoen euro van de stad Brussel voor een nieuwe bibliotheek. ​

Er is bewust gekozen voor een duurzame invalshoek voor het project. De uitgangspunten van ​ de toekomstige "Good Living" regelgeving werden reeds als kapstok gebruikt in de opdracht. Zo wordt er maximaal ingezet op het behouden van de gebouwen en materialen die na onderzoek herbruikbaar bleken. Deze aanpak zorgt er ook voor dat Nekkersdal een deel van zijn eigenheid kan behouden en dat het centrum na de bouwwerken geen afgelikte nieuwbouw wordt. Voor de warmteopwekking wordt er voor de hele site met een gedeelde warmtepomp gewerkt die in combinatie met zonnepanelen zorgt voor een duurzaam systeem.

Semi-publieke doorgang

Het herenhuis aan de Emile Bockstaellaan wordt behouden en de volledige gelijkvloers wordt ingericht tot een warm onthaal en een ruim en gezellig eetcafé. ​ Langs het herenhuis komt er een brede toegang tot een ontpit en groen binnengebied. ​ Doorheen de site komt er een verbindende semi-publieke doorgang tussen de Emile Bockstaellaan en ​ de Gustave Schildknechtstraat van waaruit alle lokalen van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek makkelijk te bereiken zijn. Deze doorsteek zorgt enerzijds voor een overzichtelijke site voor de bezoeker maar biedt ook ruimte voor ontmoeting en groene plek in de dense wijk. ​

Make-over van GC Nekkersdal voorgesteld aan het grote publiek

Dynamische werking

De theaterloods blijft behouden en zal met een box-in-the-box een onderkomen geven aan het consultatiebureau. De overige ruimte wordt een overdekte speelruimte die vooral door de buitenschoolse opvang zal worden gebruikt. ​ Het aansluitende oude fabrieksgebouw met schouw wordt volledig gestript en gerenoveerd om onderdak te bieden aan de lokalen van de buitenschoolse opvang, vergaderzalen, een buurtkeuken en aan de conciërgewoning. ​ Naast de huidige sportzaal die behouden wordt, komt een gloednieuwe multifunctionele theater- en feestzaal die plaats kan bieden aan een 160-tal personen.

De bibliotheek krijgt een nieuwbouw met drie bouwlagen en een herkenbaar gezicht aan de Gustave Schildknechtstraat. Het nieuwe gebouw is afgestemd op een meer dynamische werking en biedt meer mogelijkheden voor zowel de kinderwerking als voor een autonome werking na de normale openingsuren (open+). ​ Naast de nieuwe bibliotheek wordt het bestaande trapgevelgebouw deels afgebroken tot een multifunctionele ruïne die speelruimte biedt voor de kinderen en waar ook kleine evenementen kunnen plaatsvinden.

Start werken begin 2025

Na het indienen en verkrijgen van een bouwvergunning zouden de werken kunnen starten begin 2025 voor een geraamde duur van 18 maanden. Tijdens de werf zal Nekkersdal uitwijken naar verschillende tijdelijke locaties. Zo verhuist de dagelijkse kinderopvang bijvoorbeeld naar één van de partnerscholen. Momenteel wordt er van uitgegaan dat de bibliotheek op de site kan blijven door een slimme fasering van de werf. ​ ​

Make-over van GC Nekkersdal voorgesteld aan het grote publiek

"Nekkersdal is een zeer dynamisch gemeenschapscentrum in een eveneens zeer levendige wijk. De nieuwe site en vooral de groene binnentuin verbinden het gemeenschapscentrum nog beter met de wijk. Het wordt een ontmoetingsplek voor iedereen. Dankzij de nieuwe theater -en feestzaal is cultuur weer binnen handbereik voor de scholen en verenigingen uit de buurt", zegt Ans Persoons, VGC-Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.


"De stad Brussel is verheugd dat de vruchtbare samenwerking en interactie tussen de bibliotheek en het gemeenschapscentrum voor de toekomst wordt verankerd. Het nieuwe bibliotheekgebouw wordt de publiekstrekker aan de Schildknechtstraat en zal de buurt op die manier naar het groene hart van de site lokken", aldus Anaïs Maes, Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Nederlandstalig Onderwijs in de stad Brussel.


"Ik ben erg enthousiast over deze broodnodige make-over. GC Nekkersdal is vandaag al een open huis waar ontmoeting, participatie en het welzijn van de Lakense buurtbewoners centraal staan. Dankzij de semi-publieke doorgang wordt die openheid en die focus op ontmoeting versterkt en zullen alle lokalen makkelijk te bereiken zijn. Nekkersdal zal dus letterlijk uit haar muren breken en haar constructieve en betrokken rol in de buurt nog verder kunnen versterken", aldus VGC-collegevoorzitster Elke Van den Brandt. ​


"Onze Vlaamse gemeenschapscentra zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen met een aanbod voor jong en oud. Ze laten ons verenigingsleven bruisen en brengen vele Brusselaars in contact met het Nederlands en de Vlaamse Gemeenschap. Daarom vind ik het als Vlaams minister van Brussel belangrijk om voluit te investeren in deze gebouwen die zo’n grote meerwaarde hebben voor onze scholen, jeugdwerkingen en andere organisaties en verenigingen. Ik wens GC Nekkersdal en al haar partners een voorspoedig bouwtraject toe en kijk als buurtbewoner zowel uit naar de heropening over enkele jaren als naar de vele plekken waar het GC in tussentijd halt zal houden", stelt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding


"De sterkte van Nekkersdal vandaag zijn de kleine fijne verbindingen die veelal organisch ontstaan, binnen en buiten ons gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat deze plannen die geest gevat hebben en architecturaal mooi vertaald hebben", zegt Dorien Herremans, centrumverantwoordelijke van Gemeenschapscentrum Nekkersdal.


"Het volledige bouwteam gelooft sterk in het idee dat de verbindende publieke doorgang de groene ruggengraat vormgeeft voor Nekkersdal", stelt het bouwteam Debuild (Democo, OSK-AR en Zampone).


Make-over van GC Nekkersdal voorgesteld aan het grote publiek

Ook interessant