Algemeen

Maak brandveiligheid in je gemeente belangrijk!

Maak brandveiligheid in je gemeente belangrijk!
Met deze gedachte in het achterhoofd start het OCMW van Overijse, in samenwerking met brandweerpost Overijse van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) en vzw Oscare, een campagne om senioren niet alleen langer maar ook brandveiliger in hun eigen woning te laten leven.

Het OCMW kocht 100 rookmelders aan bij het Kinderbrandwondenfonds van vzw Oscare, nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, om gratis te verdelen onder de 80-jarigen binnen de gemeente Overijse. Is de persoon zelf niet in staat om de rookmelders te plaatsen, dan kan hij/zij beroep doen op een vrijwilliger van de seniorenraad. Deze vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid door de brandweer.

Een rookmelder geven aan je inwoners is een mooie stap naar meer brandveiligheid maar ook het correct plaatsen van de rookmelders is belangrijk. Voldoende rookmelders gaan een woningbrand niet voorkomen maar zorgen er wel voor dat je meer tijd hebt om je woning te verlaten bij brand. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Om woningbranden te voorkomen bespreek je best ook de brandonveilige situaties in je woning.


Sta eens even stil bij het feit dat er plots een brand ontstaat in je woning en net die nacht zijn je kleinkinderen aanwezig. Weet jij dan wat te doen? Zorg dat er op voorhand duidelijke afspraken zijn gemaakt. Wie neemt de kleinkinderen mee naar buiten? Wie belt de hulpdiensten? Waar spreken jullie buiten af?

In het kader van dit initiatief organiseert OCMW Overijse een infonamiddag "Brandveilig wonen! Senioren" op 22 maart 2018 om 14 uur in het woonzorgcentrum Mariëndal. Die namiddag kunnen senioren hun rookmelder afhalen en kom je meer te weten over het plaatsen van rookmelders, het gebruik van een blusdeken en het evacueren bij brand met behulp van een afgesproken vluchtplan.

Brandveilig leven begint bij jezelf!

Met dit initiatief willen wij dodelijke slachtoffers bij woningbranden voorkomen. We hopen dat andere gemeenten en sociale diensten dit voorbeeld zullen volgen.


Meer info en tips over brandveilig leven kan je terugvinden op www.leefbrandveilig.be.

Build for Life