Algemeen

Laat inflatie noodzakelijke investeringen niet tegenhouden

Laat inflatie noodzakelijke investeringen niet tegenhouden
Uit een studie van Belfius over de financiële toestand van de lokale besturen blijkt dat sommige steden en gemeenten nog maar weinig reserves hebben voor voorziene investeringen. Maar die investeringen zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld de energiezuinigheid of de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is dus geen goed idee om die investeringen zomaar te uit stellen. Op termijn zal dit de gemeenten alleen maar opzadelen met meer kosten.

Voorlopig lijkt het er wel op dat de gemeenten tot op heden doorgaan met hun investeringen, maar dat hier en daar wel het concept van de nieuwe projecten wat wordt aangepast. Een goede monitoring blijft noodzakelijk om na te gaan of de investeringsmogelijkheden van gemeenten niet verder achteruitgaan.

Laat gemeenten uitzonderlijk in het rood gaan en geef een bijkomende subsidie

Als gemeenten toch genoodzaakt zijn hun investeringsplannen uit te stellen, kan Vlaanderen voor eenmalige investeringen toelaten dat gemeenten alsnog in het rood gaan. Met als voorwaarde dat die investeringen een maatschappelijke meerwaarde creëren. Dat kan het tijdelijk aangaan van schulden verantwoorden.

Vlaanderen kan daarbovenop nog de subsidiebedragen aan de gemeenten indexeren aan de gestegen kosten, opdat de continuïteit van investeringen niet in het gedrang komt.

Build for Life