Isolatie

Is PUR echt zo gevaarlijk als Asbest?

De column van Renée Petiet, vorige week op bouwenwonen.net, heeft veel stof doen opwaaien. De column is een verslag van een hevige discussie op LinkedIn. De aanleiding voor die discussie is een marketingstelling: dat PUR dezelfde imagoroute gaat afleggen als asbest. Deze stelling is voorgesteld n.a.v. het bericht op Volkskrant.nl dat een verbod op PUR wordt bepleit door een internist Louis Verschoor en chemicus Atie Verschoor. We zien allemaal het zelfde probleem: wat te doen als een noodzakelijk bouwproduct in verband wordt gebracht met gezondheidsklachten. De strekking van de column is dat LinkedIn laat zien dat er veel verschillende invalshoeken zijn om te reageren op dit probleem. Hieronder staat de reactie van Isopa, de Europese vertegenwoordiger voor fabrikanten van aromatische diisocyanaten en polyolen, de belangrijkste grondstoffen voor polyurethanen.

Gespoten PUR-schuim als isolatiemateriaal is, als het op de beoogde manier wordt toegepast en op de juiste manier wordt gebruikt, niet gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mens, dier en milieu. Het is in de afgelopen 30 jaar in Nederland al in meer dan 10.000 kruipruimtes per jaar veilig aangebracht.

ISOPA is zich bewust van recente gezondheidsklachten in Nederland in de periode na het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in enkele huizen. Wij betuigen ons medeleven aan degenen die gezondheidsproblemen hebben ervaren. Het is echter van belang om te benadrukken dat de oorzaken van deze gezondheidsklachten nog niet zijn vastgesteld. Dit in tegenstelling tot wat is geschreven door dr. Atie Verschoor en dr. Louis Verschoor van het Expertise Centre Environmental Medicine (ECEM).

ISOPA en de PUR-sector nemen de kwesties rond de gezondheid en veiligheid bijzonder serieus, omdat het in ons aller belang is dat ons product veilig is.

Als een onmiddellijke stap in Nederland hebben ISOPA en de polyurethaansector overlegd met bevoegde aanbrengers van gespoten PUR-schuimsystemen. Wij zijn samen overeengekomen dat klanten tijdens en enkele uren na het aanbrengen niet aanwezig mogen zijn. Dit is in overeenstemming met de ”best practices” voor alle werknemers in de bouw en zal van kracht blijven tot er meer wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Bovendien heeft ISOPA proactief contact gezocht met Nederlandse autoriteiten en andere belanghebbenden, onder wie dr. Atie Verschoor, om een door de industrie gesteund programma op te zetten dat zal leiden tot meetbare verbeteringen van de veiligheidsnormen. De elementen van dit programma zijn vastgelegd en de implementatie ervan is in het eerste kwartaal van 2013 begonnen. Belangrijke, door de industrie gesteunde acties zijn onder meer:
  • De implementatie van verplichte certificering voor personen die met gespoten PUR-schuim werken, inclusief strengere veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het hanteren van apparatuur en grondstoffen.
  • De implementatie van een verplicht trainings- en inspectieschema voor het veilig aanbrengen van gespoten PUR-schuim.

Op 6 maart 2013 werd in Nederland de eerste proeftraining georganiseerd, als onderdeel van onze voortdurende betrokkenheid bij bevoegde aannemers. Onderdelen van deze cursus waren de voornoemde veilige procedures voor het aanbrengen, alsmede transport, opslag, apparatuur en chemische kennis. De training werd afgesloten met een examen en werd goed ontvangen door de deelnemers, onder wie bevoegde professionals uit heel Nederland. ISOPA zal streven naar het verder ontwikkelen en integreren van deze uitgebreide trainingssessie in zijn verplichte trainings- en certificeringsprogramma dat in april zal worden gelanceerd.

Naast de verplichte training en veiligheidsnormen voor aanbrengers is een belangrijk en nieuw element van het programma de verbeterde communicatie met huiseigenaren, voorafgaand aan de verkoop van de dienstverlening en tijdens en na het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim door bevoegde aannemers. Dit om ervoor te zorgen dat alle door de sector voorgestelde en door andere belanghebbenden ondersteunde veiligheidsmaatregelen worden nageleefd tijdens elke stap van het aanbrengproces.

Zoals blijkt uit het in 2006 gelanceerde ‘Walk the Talk’-programma, beschouwt ISOPA informatie en communicatie als sleutelelementen om ervoor te zorgen dat de bewezen reputatie van de sector wat betreft gezondheid en milieuveiligheid gehandhaafd blijft. Samen met de Nederlandse autoriteiten en andere belanghebbenden zal ISOPA zoals altijd blijven streven naar verbetering en blijven werken aan het behoud van deze reputatie van de polyurethaansector.

Lees ook de Column van Renée Petiet: PUR wordt het nieuwe asbest

Ook interessant