Investeer nu in een energiezuinige woning

  BE   21 februari 2013 Bron: Bouwunie
Batibouw gaat vandaag van start. Zaterdag voor het grote publiek. Bouwers en verbouwers vergaren de volgende dagen extra informatie over materialen en producten voor hun (ver)bouwprojecten. Heel wat fabrikanten geven nu kortingen en de (ver)bouwer kan vandaag nog steeds genieten van tal van premies en tegemoetkomingen. Investeren in de eigen woning, of je nu een nieuwe woning bouwt of je bestaande woning aanpast aan de moderne comfort- en energie-eisen, is dus nu meer dan ooit de juiste keuze.

Wie een energiezuinige woning bouwt of zijn woning energiezuiniger maakt, kiest voor een jarenlang hoger wooncomfort én een fors lagere energiefactuur. De investeringskost ligt inderdaad initieel wat hoger, maar deze verdient zichzelf terug. Zeker bij stijgende energieprijzen.
Energiezuinig bouwen raakt dan ook steeds beter ingeburgerd. 36% van de aannemers zegt dat er nu duidelijk meer bouwheren naar een energiezuiniger gebouw vragen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête van Bouwunie bij 205 Vlaamse woningbouwaannemers. Isolatie van dak, muren en vloeren, luchtdichtheid, ventilatie, isolerend schrijnwerk, een energiezuinige verwarming, koeling en ventilatie, … worden alsmaar belangrijker. De vraag is dus al lang niet meer of de klant wel bereid is om energiezuinig te bouwen maar hoe ver hij of zij daarin wil en kan gaan.

Ondertussen verstrengt de Vlaamse overheid stelselmatig de energieprestatie- en binnenklimaateisen (EPB) van nieuwe woningen om binnen enkele jaren tot de bijna-energie-neutrale woning te komen. Het maximale E-peil (het E-peil zegt iets over de energiezuinigheid; hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger) bedraagt nu E70. Wie vanaf 1 januari 2014 een bouwaanvraag indient, moet voldoen aan een maximaal E-peil 60 én moet een verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie in zijn woning gebruiken. Om dit lagere E-peil te behalen, zijn extra inspanningen nodig op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. Nieuw is dat deze woningen een minimumniveau van energie uit hernieuwbare energiebronnen (zon, biomassa, warmte, …) moeten halen. Er zijn 6 welbepaalde systemen die de bouwer kan gebruiken, waarvan minstens één integraal toe te passen, om aan deze verplichting te voldoen. Mocht dit niet kunnen, dan moet het E-peil van de woning minstens 10% beter scoren. Dit betekent dat ingeval het aandeel hernieuwbare energie ontoereikend is, het E-peil vanaf 1 januari 2014 niet hoger mag zijn dan E54.
Dit alles betekent uiteraard dat een woning bouwen volgend jaar wat duurder wordt. Wie dit wil vermijden, dient best nog dit jaar zijn bouwaanvraag in.

De verwachtingen van de woningbouw-aannemers zijn voor 2013 niet echt hoog gespannen. De aanslepende crisis laat bouwers de vinger op de knip houden en de effecten van de anti-crisismaatregelen die de nieuwbouw ondersteunden zijn al lang uitgewerkt. 43% van de ondervraagde aannemers voorspelt een status quo voor de woningbouw op hetzelfde lage niveau als vorig jaar, 25% voorziet een daling en 32% een stijging ten opzichte van 2012. Voor renovaties zien we eenzelfde tendens. Bijna de helft houdt het op een stagnatie terwijl 17% dit jaar minder werken aan bestaande woningen denkt uit te voeren dan vorig jaar. Slechts 1 op 3 verwacht een toename. Opvallend hierbij is dat 55% van de aannemers beduidend meer vragen krijgt naar energiezuinige renovaties en de helft meer totaalrenovaties uitvoert. 41% geeft wel aan dat de klanten nu een kleiner budget te besteden hebben dan 5 jaar geleden. 21% zegt dat de klanten hun werken nu verhoudingsgewijs meer spreiden. Niet zo verwonderlijk in economisch moeilijkere tijden en met minder overheidssteun.

Het inspelen op de evolutie naar duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen wordt door de ondervraagde woningbouwers aangestipt als dé uitdaging voor de sector. De bouwbedrijven moeten immers de nodige inspanningen doen om op de hoogte te blijven van nieuwe, vaak innovatieve, technieken en materialen en moeten zichzelf en hun medewerkers permanent bijscholen.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo