Inhaalbeweging renovatie van appartementen hoognodig

  BE   30 november 2016 Bron: Confederatie Bouw
De energetische renovatie van appartementsblokken loopt achter op die van eengezinswoningen. Oudere woningen beschikken steeds vaker over allerhande isolaties en hoogwaardig glas, terwijl in de helft van oudere appartementen die ontbreken. De besluitvorming onder mede-eigenaars, de opdeling individuele versus gemene delen en de financieringsmechanismen vormen knelpunten.

Bijna Energie Neutraal (BEN) geraakt voor nieuwbouw stilaan ingeburgerd. Het mantra van E-30 vanaf 2021 klinkt bouwprofessionals vertrouwd in de oren. De energieverwachtingen bij renovatie zijn inmiddels ook bekend: tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan maximaal E60. Een uitdaging van formaat. Niet het minst voor residenties in mede-eigendom waar zowel technische, als juridische en financiële knelpunten wachten. Tijdens het ‘congres mede-eigendom’ van 29/11 jl. hebben bouwsector, (mede-)eigenaars, syndici & energie- en kredietinstellingen samen gebrainstormd over de aan te pakken uitdagingen. Ook de baas van het Vlaams Energieagentschap, Luc Peeters, en Vlaamse Minister van Energie Bart Tommelein deden hun duit in het zakje.

Voornaamste conclusie: om die norm te behalen, is er heel wat werk aan de winkel. Niet het minst voor appartementsgebouwen. In 2015 telde Vlaanderen 115.000 van zulke buildings, goed voor 757.000 wooneenheden. Ongeveer de helft hiervan werd voor 1981 gebouwd. 40 à 50 % ervan wachten op renovatie. Immers, tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn en het ontbreken van dubbel glas kan vanaf 2023 aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning of het appartement.

Uitdagingen op juridisch, financieel en technisch vlak

Een eerder eenvoudige ingreep bij de renovatie van een individuele woning, kan in mede-eigendom uitdraaien op een (onontwarbaar) kluwen, met name een technisch, juridisch en financieel steekspel. Immers, een verzameling individuen moet beslissen over een gezamenlijke investering. Elk met zijn of haar financiële mogelijkheden, noden, te voorziene voordeel bij de renovatie, enz. Een bijkomend heikel punt is de tweedeling eigenaar-verhuurder versus eigenaar-bewoner.

Tijdens het congres hebben meer dan 150 deelnemers zich over die uitdagingen gebogen. In aparte workshops gingen zij samen met de gastsprekers op zoek naar adequate antwoorden. Daaruit blijkt dat een aangepast premiestelsel op maat van de complexiteit van mede-eigendom hoognodig is, alsook dat de financierings- en beslissingsmechanismen van de mede-eigenaars verder moeten aangepast en gestroomlijnd worden. Zo is er vandaag een ¾ meerderheid nodig in de algemene vergadering van een residentie in mede-eigendom om een renovatie goedgekeurd te krijgen. Een van de verzuchtingen is om dit terug te brengen naar de helft van de stemmen. Om de nodige renovatie aan dak, gevel, spouw, leidingen, koudebruggen aan balkons enz. te financieren, kan idealiter het reservefonds worden aangesproken. In de praktijk kan een andere financieringsmechanisme nodig zijn om een (dringende) renovatie uit te voeren. Zo kan de vergadering van mede-eigenaars een lening aangaan op maat van de betrokkenen en het renovatieproject, om te vermijden dat elk afzonderlijk een lening moeten afsluiten.

“De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat voor een vlotte financiering de kredietverlener een goed beeld moet krijgen van de te verwachten energiebesparing en -winst van een energiezuinige renovatie en installatie van hernieuwbare energietechnieken in appartementen. De complexiteit van zo’n renovatieproject en de veelheid aan factoren waarmee rekening moet worden gehouden, maken de ervaring en professionalisme van een vakman onontbeerlijk ”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.
Ten slotte, de krijtlijnen van het congres maken duidelijk dat er heel wat lessen zijn te trekken uit de renovatiewerken in mede-eigendom die nu op stapel staan. Woonprojecten met private en gemene delen geraken overigens steeds meer in zwang. We doen er dan ook goed aan de huidige problemen in kaart te brengen om de aanpak in technisch en juridisch opzicht verder te verfijnen.

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie: “Als Vlaams minister van Energie ben ik enorm opgetogen met dit congres. Op dit evenement worden bouwprofessionals samengebracht om nieuwe trends, technieken en innovatieve onderzoeken rond energie en renovatie te ontdekken. Door samen te zitten met de verschillende actoren komen we tot een breed gedragen en ambitieuze energievisie.”

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo