Infrabel onderhoudscentrum in Brugge kiest voor groene energie

  BE   3 juli 2018 Bron: Vlaamse regering
Infrabel onderhoudscentrum in Brugge kiest voor groene energie
Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, plaatste zoín 220 zonnepanelen op het dak van zijn onderhoudscentrum (LCI) aan het station van Brugge. Tegelijk kwamen er ook 10 laadpunten voor elektrische of hybride dienstvoertuigen. Het onderhoudscentrum in Brugge draait daarmee als eerste in Vlaanderen voor een kwart op groene energie. De infrastructuurbeheerder investeerde 95.000 euro in duurzame elektriciteitsproductie voor de site in Brugge. Infrabel bekijkt of gelijkaardige projecten mogelijk zijn in Vlaanderen. Goed voor een potentieel van 10.000 m≤ (bruto) dakoppervlakte.

Primeur voor het LCI van Brugge: groene energie voor dagelijkse werking

Om groene energie te promoten plaatste Infrabel zoín 220 zonnepanelen op de daken van het LCI en het magazijn in Brugge - die geÔnstalleerd werden door Solar Power Systems. Op jaarbasis brengen de panelen zoín 60.000 kWh op. Dat is het jaarverbruik van gemiddeld 17 gezinnen (gemiddeld 3.500 kWh verbruik). De opbrengst van de panelen zal gebruikt worden voor de dagelijkse werking van het LCI, zoals bijvoorbeeld voor de aandrijving van werkbanken, voor verlichting en verluchting. Wanneer de panelen meer elektriciteit produceren dan nodig is voor de werking van het onderhoudscentrum, zal de elektriciteit dienen als voeding voor de bovenleiding. Naast de zonnepanelen plaatste Infrabel, in samenwerking met Engie, ook nog 5 elektrische laadpalen voor een tiental elektrische of hybride dienstwagens.

In het LCI van Brugge werken 155 mensen. Ze zorgen voor het dagelijkse onderhoud en beheer van de spoorinfrastructuur (bovenleiding, sporen en seininrichting) in de regio van Brugge. Het onderhoudscentrum is 2 ha groot en heeft een dakoppervlakte van 2000 m≤.

De toekomst is groen

Bij Infrabel zien we het leven door een groene bril. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn ťťn van onze 5 prioriteiten. In Brugge bekijken we momenteel nog hoe we extra milieuvriendelijke energie kunnen opslaan in batterijen. Daarnaast wordt er ook onderzocht of er een windmolen geplaatst kan worden aan het LCI van Brugge. Het volledige project is een piloot voor andere logistieke centra in Vlaanderen.

De zonnepanelen en laadpalen in Brugge zijn onderdeel van het nieuwe milieubeleid van Infrabel. Het geeft de prioriteiten op het vlak van milieu voor de komende jaren weer, zoals bijvoorbeeld het promoten van groene energie en biodiversiteit, het beperken van afval, enzovoort. Heel concreet loopt er momenteel ook nog een studie naar het plaatsen van zonnepanelen op zogenaamde restpercelen. Dit zijn voornamelijk terreinen gelegen tussen een complex van spoorlijnen. Deze terreinen hebben een potentieel aangezien ze vaak niet kunnen aangewend worden voor operationele doeleinden. Ze zijn ook moeilijk te bereiken zijn voor snoeiwerken.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein was aanwezig bij de inhuldiging van de zonnepanelen:
ďDe omslag van fossiele naar hernieuwbare energie is een oefening die we met de hele maatschappij maken: burgers, bedrijven en overheid. Van deze drie heeft de overheid (en haar bijhorende bedrijven) zeker een voorbeeldfunctie. Dat een grote energieverbruiker als Infrabel volop mee investeert in hernieuwbare energie is heel belangrijk. Het getuigt van een toekomstgericht energiebeleid dat ze in hun onderhoudsafdeling in Brugge zonnepanelen leggen en elektrische laadpalen voor eigen gebruik plaatsen.Ē

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo