Ikaros Solar bouwt in IKEA Gent mee aan ecologische primeur

  BE   31 maart 2009 Bron: Porter Novelli
Ikaros Solar, specialist in fotovoltaïsche zonneënergie, werd bij de oprichting van de nieuwe IKEA te Gent aangesteld als leverancier van een deel van het 15.000m² grote zonnedak, goed voor de energieproductie van 130 gezinnen. Met de installatie van deze centrale helpt Ikaros Solar van IKEA Gent een voorbeeld voor toekomstige groene IKEA-vestigingen wereldwijd te maken.

Eind 2008 opende IKEA in Gent zijn grootste Belgische vestiging. De winkel werd, samen met 2 andere verstigingen in Polen en Spanje, door de IKEA-groep aangesteld als testproject voor de toepassing van verschillende types fotovoltaïsche zonnepanelen voor zijn vestigingen wereldwijd. Hierbij zet IKEA maximaal in op hernieuwbare energiebronnen. Naast tal van andere milieuvriendelijke investeringen bij de realisatie van IKEA Gent, voorziet het dak van het gebouw in een zonneënergiecentrale van maar liefst 15.000m². Ikaros Solar voorziet in het ontwerp, de implementatie en de opvolging van deze uitzonderlijk grote groene energiecentrale.

IKEA Gent als ecologisch voorloper én voorbeeld voor groene IKEA-vestigingen wereldwijd

Net zoals bij andere zonnedakprojecten van Ikaros Solar werd bij IKEA Gent de grootste aandacht besteed aan de manier waarop de zonnepanelen op het dak werden geïnstalleerd. Door de grote verscheidenheid aan zonnepanelen die werden geïnstalleerd werd IKEA Gent niet alleen een voorloper inzake ecologische energieproductie, op termijn zal IKEA Gent in staat zijn de prestaties van deze verschillende types zonnepanelen met elkaar te vergelijken en te gebruiken bij de verdere uitbouw van het gebruik van zonne-energie op IKEA gebouwen wereldwijd. In de retailsector is een dergelijke investering die IKEA heeft gedaan in Gent uniek en een voorbeeld voor de sector.

‘De installatie van zonnepanelen biedt IKEA Gent heel wat voordelen. Met ons IKEA-zonnedak bespaart de site in Gent niet alleen op elektriciteitskosten maar helpt het ook mee aan de globale doelstelling die IKEA ambieert om 100% op alternatieve energie te draaien en het globale verbruik met 25% te verminderen. Doordat de installaties perfect passen in het ruimtelijk kader van ons gebouw bezorgt het onze omgeving niet de minste hinder. De zonnepanelen hebben bovendien een zeer lage onderhoudslast. Desalniettemin blijven het ‘elektriciteits-centrales’ die met zeer veel expertise en zin voor kwaliteit dienen ontworpen en geplaatst te worden. Dit is het werkgebied waarin Ikaros Solar zich zonder twijfel heeft gespecialiseerd,’ zegt Koenraad Van Nieuwenburg, property manager van IKEA.

De opkomst van zonnepanelen in de bedrijfswereld

In de particuliere markt is de opkomst van fotovoltaïsche zonnepanelen een tiental jaar geleden gestart. Dat ook bedrijven stilaan beginnen te investeren in zonnedaken is een veel recenter fenomeen.

Het voorzien in eigen energieproductie werd immers pas financieel aantrekkelijk sinds 2006 met de introductie van het ‘groenestroomcertificaat’ ter ondersteuning van de productie van elektriciteit via zonnepanelen. Deze certificaten worden door de VREG uitgereikt per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit, onafhankelijk of de stroom in het net wordt geïnjecteerd of door het bedrijf zelf wordt gebruikt. Per groenestroomcertificaat ontvangt men 450 euro.

Naast de financiële voordelen door ‘groenestroomcertificaten’, is de installatie van zonnepanelen uiteraard interessant doordat zij besparen in elektriciteitskosten door gebruik van zelf-geproduceerde energie. Vooral bedrijven waarvan hun daken een groot oppervlakte beslaan kan dit een aanzienlijk verschil maken. Andere redenen waarom bedrijven steeds vaker kiezen voor de installatie van eigen zonnepanelen zijn het verlaagd risico op prijsstijgingen van de de “fossiele” elektriciteit en de ecologische uitstraling die een bedrijf verwerft bij het zich aanschaffen van een zonnedak. Het zo ecologisch mogelijk omgaan met de omgeving blijft immers een zeer belangrijk doel voor bedrijven in onze westerse maatschappij.

Gent in ’t groen?

‘IKEA Gent is een zeer goed voorbeeld van hoe bedrijven op een innovatieve manier grote oppervlaktes daken nuttig kunnen gebruiken op een manier die interessant is voor het bedrijf, de omgeving én het milieu. Ik ben er echter van overtuigd dat Oost-Vlaanderen en meer bepaald de Gentse haven nog heel wat meer groen potentieel bezit’, zegt Yves Devis, Managing Director Ikaros Solar. ‘Ik schat dat er in de komende vijf jaar tot 500 Mwatt aan zonnepanelen kan geplaatst worden. Dit komt overeenkomt met het vermogen van 250 windmolens of een kleine nucleaire centrale. En dat zonder de minste overlast en mét de creatie van heel wat werkgelegenheid. Op naar de groene energie!
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo