Hogere huurprijzen door te beperkt woningaanbod

  BE   12 januari 2016 Bron: Confederatie Bouw
In een recent onderzoek waarschuwt sociologe Jana Verstraete dat het aantal uithuiszettingen verder zal stijgen door de almaar toenemende huurprijzen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de huurprijzen blijven toenemen als het aanbod aan woningen te traag groeit. Van 2015 tot 2030 zal het aantal Vlaamse gezinnen met 220.000 toenemen. Toch werden tijdens de eerste negen maanden van 2015 ongeveer duizend minder vergunningen voor nieuwe woningen toegekend dan tijdens de voorbije jaren.

Vooral de huizenmarkt heeft het moeilijk. Tijdens de eerste negen maanden van 2015 werden in Vlaanderen 11% minder nieuwe huizen vergund dan gemiddeld in de periode van 2008 tot 2015. Dat tegelijk 2% meer nieuwe flats werden vergund, was onvoldoende om deze daling te compenseren. Uiteindelijk lag tijdens de eerste negen maanden van 2015 het aantal vergunde nieuwe woningen (huizen en flats samen) 1.014 lager dan gemiddeld tijdens de voorbije jaren.

Het dalend aantal vergunningen voor nieuwe woningen hangt samen met de problemen van jonge gezinnen om nog een nieuwe woning te kunnen aankopen. Daardoor gaan zij meer dan voorheen eerst een bestaande woning huren. Omdat op die manier de vraag naar huurwoningen toeneemt, stijgen ook de huurprijzen.

De Vlaamse studiedienst verwacht dat het aantal gezinnen in Vlaanderen voor de periode 2015-2030 met 220.000 zal toenemen. Daarbij hield deze studiedienst dan nog niet eens rekening met het groot aantal asielzoekers dat momenteel in ons land aankomt. Nieuwbouw blijft noodzakelijk om de demografische druk te kunnen opvangen.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo