Duurzaam Bouwen

Hoe zonnepanelen reinigen en onderhouden

Zonnepanelen zijn over het algemeen gemakkelijk te onderhouden. Toch is het noodzakelijk om enkele keren per jaar je zonnepanelen te reinigen en een technisch onderhoud in te plannen. Vervuilde zonnepanelen kunnen de levensduur en het rendement van je zonnepanelen immers aanzienlijk verlagen.
Door je zonnepanelen regelmatig te onderhouden en te reinigen, wordt niet alleen de levensduur van je zonnepanelen verlengd, maar wordt tevens het rendement ervan verhoogd met 15 à 35%.

Als je zonnepanelen vervuild zijn of gebreken vertonen, kan de opbrengst van de zonnepanelen immers aanzienlijk verminderen, aangezien vervuilde panelen veel minder zon kunnen opvangen. Daardoor zal het rendement dalen en zal ook de levensduur van je zonnepanelen verkort worden.

Reiniging en technisch onderhoud

Onder het ‘onderhoud van zonnepanelen’ verstaat men enerzijds de technische controle van de zonnepanelen en anderzijds het schoonmaken van de zonnepanelen. Bij een technische controle van de zonnepanelen, worden je zonnepanelen gecontroleerd en wordt nagegaan of ze nog in goede staat verkeren. Er wordt gekeken naar loszittende bevestigingsmiddelen, eventuele panelbreuken, en er wordt een kabel- en systeemcontrole uitgevoerd.

Hoe zonnepanelen reinigen?

Je hoeft je zonnepanelen niet elke week te reinigen, maar een grondige onderhoudsbeurt 1 à 2 keer per jaar is evenwel aangeraden. Onder invloed van de natuur kunnen je zonnepanelen namelijk behoorlijk vuil worden. Denk bijvoorbeeld aan bladeren die van bomen vallen, uitwerpselen van vogels, of andere elementen die het rendement van je zonnepanelen negatief kunnen beïnvloeden.

Om los vuil van de zonnepanelen te verwijderen, werk je best met gewoon water. Is er sprake van hardnekkige vuilaanslag, kan je een neutraal reinigingsmiddel gebruiken om je zonnepanelen te reinigen. Gebruik nooit een allesreiniger of hogedrukreiniger, want die kunnen je zonnepanelen beschadigingen. Let er ook op dat je een zachte doek gebruikt, sommige schoonmaakdoeken kunnen immers krassen veroorzaken. Werk liefst met een zachte, telescopische spons.

Je kan je zonnepanelen eveneens laten reinigen door professionals, die zowel zorgen voor het schoonmaken van de zonnepanelen, als de technische controle ervan.

Zelfreinigende zonnepanelen

Tegenwoordig zijn er ook zelfreinigende zonnepanelen beschikbaar, dus ga je best na of jouw zonnepanelen over zulke zelfreinigende eigenschappen beschikken. Is dat het geval, dan zorgen je zonnepanelen automatisch dat ze na een bepaalde tijd gereinigd worden, en hoef je dus zelf niet te denken aan de schoonmaak van je zonnepanelen.

Ook interessant