Verbouwen

Hoe ziet de toekomst van de Stadsschouwburg in Antwerpen eruit?

Hoe ziet de toekomst van de Stadsschouwburg in Antwerpen eruit?
Foto: © FelixArchief
AG Vespa start in opdracht van de stad Antwerpen een marktverkenning om te onderzoeken of een publiek-private samenwerking mogelijk is voor een nieuwbouwoplossing voor de huidige Stadsschouwburg. Deze verkenning maakt deel uit van een reeks vooronderzoeken om de toekomstmogelijkheden van de Stadsschouwburg en de locatie op het Theaterplein te evalueren. Geïnteresseerde partijen kunnen deelnemen aan de marktverkenning tot 16 september.

De Stadsschouwburg bestaat uit drie programmaclusters: de grote theaterzaal (2.000 plaatsen) met ondersteunende infrastructuur, 'hetpaleis' (een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren), en de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Daarnaast is er ondergronds een parkeergarage. De stad Antwerpen zoekt een oplossing voor twee van deze clusters: de grote theaterzaal en 'hetpaleis'. De Koninklijke Balletschool en de ondergrondse parking vallen buiten deze marktverkenning. De Balletschool krijgt op termijn een nieuwe locatie en de ondergrondse parking blijft behouden.

Annick De Ridder, voorzitter AG Vespa: "De site van de Stadsschouwburg gaat een mooie nieuwe toekomst tegemoet. De combinatie van én een toplocatie in het midden van de stad én de aanwezigheid van verschillende culturele programma's vraagt om gedegen onderzoek naar de concrete invulling van die toekomst. Om die slim en onderbouwd vorm te kunnen geven organiseert de stad een brede marktverkenning die onder andere zal onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie."


Mogelijkheden publiek-private samenwerking

Met deze marktverkenning wil AG Vespa onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie. Door in deze fase een marktverkenning te organiseren wil de stad een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

Het huidige programma wordt terug ondergebracht op de site op het Theaterplein, of op een andere locatie. Naast het programma van de grote zaal en hetpaleis, kan de combinatie met een aanvullend programma als optie worden onderzocht.

De marktverkenning is vrijblijvend, informeel en niet-bindend. Het opzet is met name om de markt te bevragen en kennis te delen, maar ook mogelijke hindernissen en randvoorwaarden te identificeren. Daarbij wil AG Vespa met uiteenlopende partijen van gedachten wisselen: handelaars, bouwpartners, ontwerpers, exploitanten, enzovoort. In principe komt iedereen in aanmerking die een relevante opinie heeft over het project.

Vragenlijst

Deelnemen aan de marktverkenning kan tot uiterlijk 16 september 2024 door een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt gevraagd om - rekening houdend met het geschetste kader - een voorstel tot toekomstige bestemming in hoofdlijnen uit te werken en in te dienen.

Alle details over de marktverkenning zijn te vinden op de website van AG Vespa.