Herintreding ervaren vakmannen dť oplossing voor arbeidstekort

  NL   24 april 2013 Bron: USP Marketing Consultancy
Het toekomstige arbeidstekort is eerder een tekort aan vakmannen dan een tekort aan hoogopgeleide arbeidskrachten. Volgens de uitvoerende partijen in de bouw kan het tekort opgelost worden door ervaren bouwvakkers die hun weg terug naar de bouw weten te vinden. Daarnaast is de instroom van startende bouwvakkers een oplossing hiervoor. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder 281 uitvoerende bouwbedrijven.

Werkloosheid in maart het hardst gestegen, echter begin herstelperiode nadert
De werkloosheid is volgens het CBS in maart opnieuw hard gestegen, naar 8,1 procent. Vooral de bouwsector verkeert in enorm zwaar weer. Volgens het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is in 2012 het aantal banen in de bouw met 12.000 gedaald en voor 2013 wordt een forse afname voorzien met 13.000 banen. Echter, volgens de uitvoerende bouwpartijen nadert het dieptepunt op de arbeidsmarkt in de bouw en is het begin van het herstel in zicht: een kleine meerderheid van de uitvoerende bouwprofessionals ziet de economie in de periode 2014-2015 weer aantrekken. Ook het UWV verwacht dat het aantal vacatures in de bouw zal stijgen van 18.000 naar ongeveer 28.500 in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit heeft enerzijds te maken met de vergrijzing (uitstroom) en de geringe instroom van jongeren, maar anderzijds is er ook behoefte aan kwalitatief beter vakpersoneel.

Bouwwereld heeft met name tekort aan 'handjes'
Volgens de uitvoerende bouwwereld zijn het met name de 'handjes' waar de bouw een tekort aan zal hebben. Dit tekort kan opgevuld worden door de herinstroom van ervaren uitgestroomde bouwvakkers en door meer instroom van startend bouwpersoneel. De laatste taak is vooral weggelegd voor opleidingsinstituten en kenniscentra in de bouw. Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra, meldde in de onlangs verschenen rapportage "arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2013Ē dat de huidige instroom in de bouwopleidingen op dit moment onvoldoende is om te voldoen aan de toekomstige vraag naar personeel. Fundeon maakt zich dan ook sterk voor voldoende instroom in de bouwopleidingen.

Substantieel deel van de uitvoerende bouwpartijen verwacht geen arbeidstekort
Opvallend is dat bijna ťťn op de vijf uitvoerende bouwprofessionals geen arbeidstekort verwacht. Reden hiervoor is dat de bouw zich volgens hen niet meer zal herstellen tot het niveau van voor 2009. Als de bouw zich herstelt, dan gebeurt dit geleidelijk, waardoor ook de vraag naar mankrachten geleidelijk en minimaal zal zijn. Bovendien zijn er volgens de uitvoerende bouwpartijen momenteel genoeg ZZP'ers actief die ook inzetbaar zijn. Daarnaast verwacht men dat de bouwconcepten zullen veranderen, waardoor er onder andere meer prefab gebouwd gaat worden, een bouwmethode waarbij minder vakmanschap nodig zal zijn.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo