Hekwerkfabrikanten geven Brussel weerwerk

6 juli 2002 Bron: Cobouw.nl
De nieuwe brancheorganisatie Nederlandse Hekwerk Industrie wil samen met Europese partners voortaan effectief weerwerk leveren aan ‘Brussel’. De bedrijfstak heeft in Nederland jaarlijks een afzet ter waarde van 200 miljoen euro. Bovenop dat bedrag komt voor honderd miljoen euro export.

“De gehele Europese branche heeft bij het opstellen van de Europese regelgeving ten aanzien van hekwerk, toegangspoorten en slagbomen achter het net gevist”, geeft branchemanager P. van der Mars van de NHI grif toe. Zonder overleg met het bedrijfsleven zijn vergaande maatregelen genomen waarmee de fabrikanten minimaal vijf jaar moeten leren leven.

De groep bedrijven die zich aangesloten hebben bij de Nederlandse Hekwerk Industrie telt inmiddels vijftig leden. De brancheorganisatie gaat nauw samenwerken met de - eveneens in staat van oprichting verkerende - European Perimeter Protection Association, kortweg Eppa.

“De Nederlandse hekwerkindustrie neemt Europees gezien een bijzondere plaats in”, stelt Van der Mars. “In vrijwel alle landen heb je grote fabrikanten die componenten als gaas en spijlhekken leveren aan kleine lokale ondernemers. In Nederland daarentegen heeft bijna elk bedrijf een stukje fabricage, montage en levering tot aan de consument”. Grote namen in de branche zijn Heras (te Oirschot), B & G (Best), Alura (Noordwijkerhout) en Ruigrok uit Lisse.

Voorzitter R. Griffioen van de NHI waarschuwt de hekwerkbouwers niet te lichtvaardig te denken over de veiligheidsaspecten. Vroeger werd nog wel eens een oogje dicht geknepen als producenten en klanten beknibbelden op de kosten. Die praktijk is niet meer geoorloofd. “Serieuze bedrijven mogen zich niet laten dwingen risico’s te lopen”.

Griffioen stelt vast dat door de snelle veranderingen in de Europese wetgeving bedrijven niet altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken ten aanzien van het keurmerk CE markering. “De gedachte leeft nog dat door CE-gemarkeerde componenten te gebruiken, automatisch het gehele product de CE-markering mag dragen. Dit is niet het geval.”

Onveilige toepassing van hekwerksystemen kan leiden tot grote schadeclaims. De Arbeidsinspectie legt zonder pardon hele bedrijven stil vanwege een machine zonder CE markering, constateert Van der Mars. De hekwerkbedrijven moeten daarom om hun tellen passen.

“Ook binnen Nederland zien we voor de NHI een rol. Bijvoorbeeld op het terrein van milieu en arbeidsomstandigheden. Een veel voorkomend probleem is bij het plaatsen van hekwerken het veroorzaken van schade aan kabels. Heel ons land ligt onder de kabels. Onduidelijk echter is wie bij schade uiteindelijk voor de kosten opdraait.”
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo