Geen isolatie zonder ventilatie

28 september 2005 Bron: Confederatie Bouw
In heel wat geïsoleerde schoollokalen is de lucht zo ongezond dat kankerverwekkende stoffen, bacteriën en schimmels welig tieren. Zo blijkt uit een onderzoek dat vandaag in een aantal kranten uitvoerig aan bod kwam. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) spreekt met klem de idee tegen dat dan maar minder moet worden geïsoleerd. Wel is het voor een gezond binnenklimaat noodzakelijk een degelijke isolatie steeds te combineren met een continue ventilatie. En dat wordt te vaak uit het oog verloren. Ook minister Vandenbroucke zal hiermee terdege rekening moeten houden bij zijn inhaaloperatie voor de bouw en renovatie van de Vlaamse schoolgebouwen.

Om energie te besparen moeten gebouwen goed geïsoleerd zijn. Maar met het oog op een gezond binnenklimaat moeten goed geïsoleerde gebouwen ook over degelijke ventilatievoorzieningen beschikken. Voor schoolgebouwen volstaat het niet hiervoor de ramen te openen tijdens de speeltijden. Want zodra de leerlingen weer in de klas zijn, gaat de uitstoot van CO2 al heel snel weer stijgen.

Hoe snel de CO2-uitstoot door de ademende leerlingen stijgt, blijkt duidelijk uit de bijgevoegde grafiek die de evolutie van deze uitstoot over een ganse dag van 24 uur in kaart brengt in een Vlaams leslokaal. Telkens de lessen van start gaan (omstreeks 8 uur, halfelf en halftwee), gaat de curve van de CO2-uitstoot al zeer vlug de maximumgrens van 1.200 ppm overschrijden. In klaslokalen moet er dus een systeem van continue ventilatie komen.Deze voorziening is trouwens conform de energieprestatienormen die vanaf 2006 in voege treden. Deze normen schrijven niet alleen hogere isolatie-inspanningen voor. Tegelijk leggen zij minimale ventilatievoorzieningen op. Zij beogen een verbetering van de energieprestaties én van het binnenklimaat. Terwijl de isolatienormen enkele voor woningen van toepassing waren, gelden de isolatienormen eveneens voor schoolgebouwen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Zopas heeft Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke meegedeeld dat hij volgend jaar € 10 miljoen wil vrijmaken voor het energiezuinig maken van bestaande schoolgebouwen. Tegelijk wil hij nog deze legislatuur via alternatieve financiering 400 nieuwe schoolgebouwen realiseren.

In zijn persnota spreekt de minister echter alleen over subsidies voor hoogrendementsketels, thermostatische kranen en dergelijke. Maar om in de scholen een gezond binnenklimaat te creëren, zal hij de inrichtende machten van de scholen er eveneens toe moeten aanmoedigen voldoende te investeren in ventilatievoorzieningen. Bij de geplande inhaaloperatie voor de scholenbouw zal hij dus ook voldoende middelen voor ventilatievoorzieningen moeten vrijmaken. Blijkbaar werd daarmee nog geen rekening gehouden.

Een bijkomende factor die de gezondheid van de leerlingen kan bevorderen, betreft het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Zo kan ook het gebruik van bepaalde verven bijdragen tot een gezond binnenklimaat in onze schoolgebouwen.


Marc Dillen, Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo