Verbouwen

Geeft jouw zonneboiler recht op premies?

Geeft jouw zonneboiler recht op premies?
Plannen om een zonneboiler te installeren? Een verstandige keuze! Want zo doe je niet enkel je portemonnee en het milieu een dienst, je hebt ook nog eens recht op heel wat premies. Zeker dit jaar nog (eindfactuur 2018) en zeker als je een zonneboiler koopt van een fabrikant die aangesloten is bij de Belgische zonneboilerfederatie Belsolar. Want enkel zonnecollectoren van deze fabrikanten staan vermeld op de ‘Green list’ van netbeheerders Eandis en Infrax als zonnecollectoren die vooraf geverifieerd zijn en gegarandeerd recht geven op een premie. De meest recente informatie over de premies voor zonneboilers en de actuele stand van zaken van de Green List, kan je steeds checken op Belsolars zonneboilerinfoplatform: www.InfoZonneBoiler.be.

Een zonneboilerinstallatie, bestaande uit een opslagvat (de boiler) en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak, is de beste oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon. Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je hiermee op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Verwarm je je water nu met elektriciteit, dan spaar je met een zonneboiler maar liefst tot 725 euro per jaar uit. Daarnaast kan je een zonneboilerinstallatie inzetten voor ruimteverwarming, als bijverwarming van de cv bijvoorbeeld, of om een zwembad verwarmen.

Premies dalen vanaf 2019

Een goede richtprijs voor een complete zonneboilerinstallatie is 1000 euro per m² zonnecollectoren, inclusief plaatsing, zo leert www.InfoZonneBoiler.be. En doorgaans volstaat +/- 4 m² zonnecollectoren voor de warmwaterproductie van een gemiddeld gezin. Dat is inderdaad een bepaalde investering, maar je zorgt er wel voor dat je daarna jaar na jaar bespaart op je energiefactuur. Bovendien kan als eigenaar van een bestaande woning ook nog eens een beroep doen op heel wat premies die je basisinvestering verlichten.

Zo maakt het plaatsen van een zonneboiler in Vlaanderen niet enkel deel uit van de maatregelen die recht geven op een totaalrenovatiebonus, op gratis begeleiding door een BENOvatiecoach, op een goedkope energielening tegen 0 tot 2%, op een korting op de onroerende voorheffing bij ingrijpende renovaties en eventueel ook op een renovatie- of verbeteringspremie. Vooral de premies die netbeheerders Eandis of Infrax geven, betekenen een flink financieel duwtje in de rug. Zo kan je in 2018 (eindfactuur) van Eandis en Infrax een premie krijgen tot 550 euro per m² zonnecollectoroppervlakte, met een maximum van 40% van de factuurbedrag, en met een maximaal premiebedrag van 2.750 euro per installatie.

Vanaf 2019 (eindfactuur) daalt die premie per wooneenheid tot 375 euro per m² zonnecollectoroppervlakte en tot maximaal 1.875 euro per installatie. Het maximum van 40% van het factuurbedrag blijft.

Een actuele stand van zaken m.b.t. de premies voor zonneboilers kan je steeds raadplegen op www.InfoZonneBoiler.be (klik op Premies).

De ‘Green list’ van Belsolar

Om in Vlaanderen een beroep te kunnen doen op de zonneboilerpremies, dient je zonneboilerinstallatie aan enkele voorwaarden te voldoen.

In de eerste plaats moet de aannemer die de zonneboiler plaatst, beschikken over een RESCert-certificaat voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel RESCert-gecertificeerd is. De lijst van gecertificeerde aannemers vind je op www.InfoZonneBoiler.be (klik op ‘Op zoek naar een installateur?’)

Ook de zonnecollectoren van je nieuwe zonneboilerinstallatie moeten aan bepaalde technische voorwaarden voldoen. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden. De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag. De Green List van Belsolar staat op www.InfoZonneBoiler.be (klik op ‘Green list’).