Isolatie Special

Extra premie voor energiezuinige bouwers

  BE   16 november 2012 Bron: VEA
Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf volgend jaar rekenen op een korting tot 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche en Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters.

Wie een woning bouwt die zuiniger is dan de geldende norm, kan sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 of 40 procent op de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar. Op dat moment moest een nieuwe woning voldoen aan de energienorm E-100. Wie beter deed dan E60, kreeg gedurende 10 jaar een korting van 20 procent op de onroerende voorheffing. Wie zuiniger bouwde dan E40, kreeg een korting van 40 procent.
Sindsdien werd het E-peil verder aangescherpt tot E80 (in 2010), E70 (sinds 1 januari 2012) en E-60 (de norm die zal gelden vanaf 1 januari 2014). Die aanscherping loont ook: uit een onderzoek van het Vlaams energie-agentschap (VEA) blijkt dat de nieuwbouwwoningen jaar na jaar beter geïsoleerd zijn. Bovendien blijkt dat Vlaanderen de achterstand op andere Europese landen qua energiezuinig bouwen aan het inhalen is.

Het is dan ook logisch dat de ministers Van den Bossche en Muyters beslissen om de korting op de onroerende voorheffing mee te laten opschuiven met de energienormen. Bovendien krijgen energiezuinige bouwers vanaf volgend jaar een snellere én hogere korting op de onroerende voorheffing. Wie beter doet dan de norm, krijgt een korting van 50 procent. Wie véél beter doet, krijgt een korting voor de volle 100 procent op de onroerende voorheffing (zie tabel). De premie zal dan wel slechts gedurende 5 jaar worden toegekend, maar dat betekent nog altijd winst: daar waar de huidige kortingen gemiddeld 191 en 382 euro per jaar opbrengen gedurende 10 jaar, wordt dat met de nieuwe kortingen van 50 en 100 procent gemiddeld 477 en 955 euro per jaar, gedurende 5 jaar. De bonus kan oplopen tot bijna 1000 euro. De nieuwe regeling geldt voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013.

Minister Freya Van den Bossche: “Een zuinige woning levert een levenslange korting op de energiefactuur op. Dat moedigen we aan met premies voor energiezuinige nieuwbouw, en nu dus ook met een hogere korting op de onroerende voorheffing. Zo helpen we gezinnen energiezuinig te bouwen.”

Minister Philippe Muyters: “Door de hogere tegemoetkoming voor meer energiezuinig bouwen, helpen we om de vaak moeilijke eerste jaren te overbruggen en stimuleren we voorlopers. Door deze eenvoudig en doelmatige regelgeving, schakelen we de Vlaamse fiscaliteit in bij het Vlaamse energiebeleid.”
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo