Algemeen

Europa investeert 10 miljoen euro in Antwerpse economie

Het Europese Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO Doelstelling 2) kent 10 miljoen EUR subsidie toe aan projecten die een economische hefboom creëren binnen de provincie Antwerpen. Zo komt er ondermeer een nieuw opleidingscentrum in Brasschaat en wordt vzw TWERK in Herentals uitgebreid. Daarnaast komt er in Beverdonk een containertransferium dat 75.000 containervrachtwagens per jaar van de weg afleidt voor vervoer van en naar de Antwerpse haven. Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen in Westerlo zet haar activiteiten door rond duurzaam bouwen en Kempens Landschap herwaardeert Hof ter Laken in Heist-op-den-Berg naar het voorbeeld van een Flemish Trust.


Opleidingsinfrastructuur

Het grootste gedeelte van de subsidie, 7,9 mio EUR, gaat naar de bouw van infrastructuur voor opleiding en ontwikkeling in verschillende sectoren, namelijk de logistiek, de chemie en de metaalsector.
Voor de logistieke sector zal IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) een Logistiek innovatie-, incubatie- en trainingscentrum bouwen op de logistieke campus Langvoort in Laakdal. Dit centrum zal onderzoek doen naar nieuwe innovatie logistieke concepten en logistieke opleidingen geven.

ACTA vzw start dankzij de steun met de bouw van een nieuw opleidingscentrum met veiligheidsattitudeplant voor de chemische industrie op de site van de Lt. Coppenskazerne in Brasschaat. Deze nieuwe hoogtechnologische site clustert tegelijkertijd de verschillende opleidingslocaties op 1 plaats.
VZW TWERK in Herentals dat opleidingen en tewerkstelling biedt aan personen met autisme zal met de subsidie haar infrastructuur uitbreiden om tewerkstelling voor haar doelgroep te kunnen vergroten.

Ondernemerschap

Gezien de positieve resultaten krijgen drie projecten voor een totaal van 850.000 EUR subsidie een verlenging voor hun huidige projectwerking. Dit is zo voor de stad Mechelen. De stad optimaliseert e-government toepassingen bij KMO’s. VOKA Mechelen kan haar project verderzetten waarbij zij (kleinere) zelfstandige ondernemers in moeilijkheden begeleid om een faling te voorkomen of om een doorstart door te voeren. En Innotek vzw uit Geel zet haar succesvolle werking rond spin-off creatie verder, een project dat bovendien actief is over heel Vlaanderen.

Duurzame economie

Zoals voor Vlaanderen is ook voor Europa duurzame logistiek een belangrijk thema. Het project van DP World NV waarbij zij een containertransferium bouwen aan het Albertkanaal in Beverdonk beantwoordt volledig aan dit thema. Het containertransferium zal ongeveer 75.000 containervrachtwagens per jaar van de weg afleiden naar het water om ze via binnenvaart naar de haven van Antwerpen te vervoeren. Gezien het hier om een privé investeerder gaat, moet het subsidiedossier van 1.250.000 EUR nog naar de Europese Commissie voor aanmelding.

Naast deze grote infrastructuurprojecten zijn er nog twee kleinere projecten binnen de provincie die de Europese steun verdienen. Dit is een project van Kamp C, waarbij zij de activiteiten verderzetten rond de nieuwe duurzame tentoonstelling over duurzaam bouwen en wonen. En voor VZW Stichting Kempens Landschap die van Hof ter Laken in Heist-op-den-Berg een voorbeeld willen maken van een Flemish National Trust. Een voorbeeld van een privaat publieke samenwerking om een landgoed te herwaarderen en open te stellen voor het publiek.

Deze subsidies betekenen een stevige economische impuls voor de provincie Antwerpen. Gedeputeerde Ludo Helsen, is daarom ook bijzonder tevreden met deze nieuwe investeringen: “In tijden van economische crisis moet men als overheid blijven investeren. De financiële hulp van Europa is hierbij van ontzettend groot belang. Ik ben verheugd dat deze projecten nu van start kunnen gaan. Deze hefboomprojecten zullen ook op lange termijn zichtbaar blijven in provincie. Zo maakt de provincie Europa tastbaar bij de burger.”
Build for Life